Nektari i vulosur i Xhenetit

Download Nektari i vulosur i Xhenetit Nektari i vulosur i Xhenetit icon

Nektari i vulosur i Xhenetit

by: €M®U$ | 9 144

9 Users
rating

Screenshots

Description

Titulli i origjinalit:
Rahikul-Mahtum

Titulli:
Nektari i vulosur i Xhenetit

Autori:
SAFIJJURRAHMAN EL-MUBAREKFURI

Përktheu nga boshnjakishtja:
Muhamed Iljaz Dolaku

Redaktor profesional:
Mustafa Havolli

Redaktor gjuhësor:
Arain Koçi

Korrektor:
Dr. Mehdi Hyseni

Faqosja & Kopertina:
PLAKU DeSiGn – Bashkim Svirca

Shqip

Boton:
KOMITETI I BASHKUAR SUADIT – NDIHMË KOSOVËS
Prishtinë

Users review

from 144 reviews

"Awesome"

9