Đừng bao giờ ăn một mình

Đừng bao giờ ăn một mình

FREE

(5 stars)

(14)


Download for Android

5,000 - 10,000 downloads

Add this app to your lists
View bigger - Đừng bao giờ ăn một mình for Android screenshot
View bigger - Đừng bao giờ ăn một mình for Android screenshot
View bigger - Đừng bao giờ ăn một mình for Android screenshot
Một cuốn sách rất hay!
Bạn mong muốn đi tắt đón đầu? Bạn muốn vững bước đến thành công? Công thức để làm được điều này, theo lời bậc thầy về kết nối là Keith Ferrazzi, chính là phải biết làm quen với mọi người.
Ferrazzi đã khám phá từ khi còn trẻ rằng điểm khác biệt của những người thành công rực rỡ chính là cách họ vận dụng quyền năng của những mối quan hệ - để mọi người cùng thắng. Trong quyển sách Đừng bao giờ đi ăn một mình, Ferrazzi chỉ ra từng bước cách thức – và lý do – mà chính ông đã áp dụng để kết nối với hàng ngàn người là đồng nghiệp, bạn bè có tên trong số danh bạ, những người ông đã giúp đỡ và ngược lại cũng sẵn sàng giúp đỡ ông.
(dung bao gio di an mot minh)

Tags: đừng bao giờ đi ăn một mình.

Comments and ratings for Đừng bao giờ ăn một mình

  • There aren't any comments yet, be the first to comment!