Ngụ Nữ Tâm Kinh - sắc hiệpScreenshots

Description

Tên truyện: Ngụ Nữ Tâm Kinh
Thể loại: Sắc hiệp

Phong Nguyệt quốc, 50 năm trước sau khi xảy ra việc loạn lạc Thương thị, nội loạn không ngừng, làm cho Thương thị bị tru di cửu tộc. Trước kia là một đại gia tộc ở Phong Nguyệt quốc, giờ bị tru diệt hết

Users review

from 2 reviews

"Awesome"

10