Nhị Thập Tứ HiếuScreenshots

Description

★★★★★ Nhị Thập Tứ Hiếu

Xin giới thiệu 24 Mẫu Gương Hiếu Thảo của người xưa, do Lý Văn Phức (1785-1849) lược dịch theo thể thơ song thất lục bát.

1. Ngu Thuấn: hiếu cảm động trời
2. Văn Đế: tự mình nếm thuốc
3. Tăng Tử: mẹ cắn ngón tay, tim con đau xót
4. Mẫn Tử Khiên: hiếu với mẹ kế
5. Trọng Do (Tử Lộ): gánh gạo nuôi cha mẹ
6. Diễm Tử: sữa hươu phụng dưỡng mẹ cha
7. Lão Lai Tử: đùa giỡn cho cha mẹ vui
8. Đồng Vĩnh: bán thân chôn cha
9. Quách Cự: chôn con nuôi mẹ
10. Khương Thi: suối chảy cá nhảy
11. Thái Thuận: nhặt dâu cho mẹ
12. Đinh Lan: Khắc tượng thờ cha mẹ
13. Lục Tích: Giấu quýt cho mẹ
14. Giang Cách: làm thuê nuôi mẹ
15. Hoàng Hương: quạt gối ấm chăn
16. Vương Thôi: nghe sấm khóc mộ
17. Ngô Mãnh: chịu muỗi thay cha mẹ
18. Vương Tường: nằm băng chờ cá chép
19. Dương Hương: giết hổ cứu cha
20. Mạnh Tông: khóc đến khi măng mọc
21. Du Kiềm Lâu: nếm phân lo âu
22. Đường Thị: cho mẹ chồng bú sữa
23. Châu Thọ Xương: bỏ chức quan tìm mẹ
24. Hoàng Đình Kiên: tự tay rửa bô

Ebook, sách điện tử, sach dien tu, nhi nhap tu hieu, nhị thập tứ hiếu, sách việt nam, sach viet nam.

Tags: ebook , vuong gia so vo ebook

Users review

from 26 reviews

"Awesome"

9.8