Phế Hậu Tướng Quân(truyện hay)Screenshots

Description

Tên truyện : Phế hậu tướng quân

Tác giả : Nhất Độ Quân Hoa
Thể loại : Ngược thân, ngược tâm, không dám đề là HE hay SE (vì như mọi người đều biết, ta vừa edit, vừa đọc ~), nhưng nghe-đồn là đã lấy nước mắt của nhiều bạn bên Tàng Thư Viện.
Nguồn: Vficland.info, wordpress.com

phe hau tuong quan, du do tieu kieu the, vuong phi, tay om con tay om vo, nguoc ai, hop dong hon nhan, hoa xoan tim, toi yeu viet nam

In order to give you a free app and keep developing more free apps in the future, we are integrating a search tool to our application. This will add a few access points to your device (hence the permissions) to direct you to the web search service. Please consider using the search to help us keep creating apps. You may delete the search icon, bookmark and homepage easily. Thank you.

Users review

from 5 reviews

"Awesome"

10