Phong than dien nghiaScreenshots

Description

Truyện: Phong thần diễn nghĩa
Tác giả: Hứa Trọng Lâm
Theo sử Trung Hoa thì trước kia đời Nghiêu, Thuấn vợ thứ hai của vua Ðế Cốt là Giảng Ðịnh đi cầu con ở gò Cao Mai trông thấy chim én đẻ rơi trước mặt .
Bà Giảng Ðịnh cho là điềm lành , liền lấy trứng chim én ấy nuốt vào bụng . Quả nhiên vì nuốt trứng , bà thọ thai sinh được một trai đặt tên là Khiết .
Khiết lớn lên phò vua Nghiêu , rồi đến vua Thuấn , được phong làm chức Tư Ðồ .
Vì có công dạy dân , về sau Khiết được phong làm Lạc Ấp , và làm chúa một xứ .
Dòng dõi ông Khiết vẫn nối chức cai trị Thái Ấp cho đến đời ông Thái Ất , tức là Thành Thang .
Thành Thang là người nhân đức và trung hậu , nghe đồn ông Y Doãn là người tài trí , thất thời ẩn cư cày ruộng nơi Sằn Dã , liền đến rước về , dâng cho vua Kiệt , nhà Hạ dùng .
Ấy là vì lòng trung , Thành Thang không dám dùng riêng người tài cho mình .
Ai ngờ vua Kiệt bất trí , không biết dùng người tài , nghe lời dua mị , không trọng dụng Y Doãn .
Y Doãn bỏ vua Kiệt trở về với Thành Thang .
Bấy giờ vua Kiệt càng ngày càng đắm say tửu sắc . Giết quan Long Phùng là một vị gián quan có công với nước , nên chẳng ai dám ra can ngăn nữa .
Hành động của vua Kiệt mỗi lúc một thối nát hơn .
Ông Thành Thang thấy vậy sai người qua khóc lóc để khuyên can .
Vua Kiệt đã không nghe còn bắt ông Thành Thang giam tại Hạ Ðài suốt một thời gian mới thả về .
Trong lúc vua Kiệt ham dâm , độc ác như vậy thì ông Thành Thang lại tỏ cho thiên hạ thấy ông là một người nhân hậu có tiếng .

Tags: phongthan , truyen phong than dien nghia tac gia la ai

Users review

from 5 reviews

"Awesome"

10