Radheef

Radheef

FREE

(4 stars)

(235)


Download for Android Like

10,000 - 50,000 downloads

Add this app to your lists
View bigger - Radheef for Android screenshot
View bigger - Radheef for Android screenshot
View bigger - Radheef for Android screenshot
Optimised Dhivehi Radheef / Basfoiy application for Android.

Easily lookup meanings for Dhivehi / Thaana words, and related words.

Recently changed in this version

Version 2.0.2

* fixed padding issue on android 5.0
* rebuilt fonts to avoid lollipop font-range bug

Version 2.0.1

+ updated aThaanaUtils to latest version
* Fixed character repeating bug for users with auto complete turned on.

Version 2.0

+ Complete rewrite, optimised for reliability and usability.
+ New search algorithm will pull up related words as well.
+ Brand new UI.
- Removed Ads.
* L ready.


Comments and ratings for Radheef
 • (67 stars)

  by ali xiyaadh on 15/01/2015

  Xiyerdh

 • (67 stars)

  by Looth Mohamed on 13/01/2015

  Useful app, but the interface could be better. Like shoeing search results while typing.

 • (67 stars)

  by Shihaam Abdul Rahman on 24/11/2014

  But, Shouldn't 'ރަދީފް' be 'ރަދީފު'. Dhivehi baheh gai 'ފ' sukunehh nuvaane.. Fix it if im not wrong

 • (67 stars)

  by Mohamed Yaasir on 23/11/2014

  Really great

 • (67 stars)

  by Ibrahim Shuraih on 12/11/2014

  Works, much better

 • (67 stars)

  by Shihad Ibrahim on 08/11/2014

  އަޕްޑޭޓް ކުރިފަހުން, ބަސްތަށް ސާރޗް ކުރާއިރު އަމިއްލައަކަށް އޮޓޯއިން ރިޕީޓް ކޮށްލިޔެވޭތީ ބަސް ސާރޗް ކުރުމަށް މިހާރު އުދަގޫ, އެމައްސަ ހައްލު ކޮއްލީމަ ވަރަށް ފުރިހަމަވާނެ. މިހާރު ވަރަށް ހިތްގާމް އިންޓަރފޭސް.

 • (67 stars)

  by Abdul Muhsin on 03/11/2014

  This app helps to find dhivehi words and it's meaning easily.

More comments