FREE DOWNLOAD

Thuong hai

  • SEARCH TYPE
  Thuong hai icon

  Thuong hai

  by: storymbap 2 10

  10 Users
  rating
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  Truyện: Thương hải
  Tác giả: Phượng ca
  Một đồng tiền đồng, ngoài tròn trong vuông, xoay chuyển rơi xuống, giữa màu đồng xanh hiện ra hai chữ Gia Tĩnh.
  Quăng tiền là một người thủ quỹ, đội một chiếc khăn vuông rách nát, mặt một bộ trường bào cũ màu xanh lốm đốm trắng, y phục tuy tàn tạ, nhưng thần sắc lại tươi tắn, hai mắt như hai bó đuốc, trầm ngâm nhìn chằm chằm vào đồng tiền đồng đó, cây hoè trên đầu um tùm tươi tốt, hoa hoè điểm điểm, nhỏ trắng như sao.
  Vài người đàn ông nhàn rỗi ở bên cạnh đang cược tiền, một vị lão hán liên tục thua liền hai ván, quay đầu cười nói: “Ninh tiên sinh, đồng tiền này thì chơi có gì vui, không bằng cho tiểu lão nhi đây mượn lấy lại vốn”.
  Người thủ quỹ đó lắc đầu nói: “Đó là xem quỷ, không phải là đồ chơi”
  Lão hán đó cười nói: “Ngươi lại khinh họ Lục này không có kiến thức, vá áo phải dùng kim chỉ, làm gì dùng đến tiền đồng chứ?” Liền vươn tay ra lấy đồng tiền, nhưng lại bị Ninh tiên sinh đó gạt ra, lành lạnh nói: “Không phải ta khinh ngươi không có kiến thức, xem quỷ này là tính số mệnh, chứ không phải là may vá y phục”.
  Lão hán đó nói: “Xem số? Vậy xem được cái gì rồi?”
  Ninh tiên sinh đó nói: “Xem được một quẻ Càn”. Lão hán đó cười nói: “Quẻ Tiền? Tốt a, nhưng phàm là dính đến chữ Tiền này, nhất định là mệnh của đại phú đại quý rồi ….” Những người đàn ông nhàn rỗi khác nghe thấy lời nói này, xôn xao cười lên: “Lục Đại Hải ngươi thua đến điên rồi, trong lòng chỉ nghĩ đến tiền?”

  Users review

  from 2 reviews

  "Awesome"

  10