TINH YEU VA CUOC SONG

Download TINH YEU VA CUOC SONG TINH YEU VA CUOC SONG icon

TINH YEU VA CUOC SONG

by: SMART_VN | 10 1

10 Users
rating

Screenshots

Description

Người ta nói trên trái đất không có gì ở ngoài qui luật cả. Nhưng tình yêu hình như cũng có lúc là một ngoại lệ.
Tình yêu có thể nâng bổng con người nhưng cũng lắm lúc nhấn chìm kẻ háo hức. Tôi không tin những người quá lạc quan khi nói về tình yêu bằng thể khẳng định. Người ta có thể tin rằng mình được yêu và cũng có thể hiểu nhầm mình không được yêu.

Tags: w w w yeu va yeu.com

Users review

from 1 reviews

"Awesome"

10

Users activity

Hla

by Hla

Downloaded