TINH YEU VA CUOC SONG

TINH YEU VA CUOC SONG

FREE

(5 stars)

(1)


Download for Android

10 - 50 downloads

Add this app to your lists
Người ta nói trên trái đất không có gì ở ngoài qui luật cả. Nhưng tình yêu hình như cũng có lúc là một ngoại lệ.
Tình yêu có thể nâng bổng con người nhưng cũng lắm lúc nhấn chìm kẻ háo hức. Tôi không tin những người quá lạc quan khi nói về tình yêu bằng thể khẳng định. Người ta có thể tin rằng mình được yêu và cũng có thể hiểu nhầm mình không được yêu.

Tags: w w w yeu va yeu.com.

Screenshots TINH YEU VA CUOC SONG
View bigger - TINH YEU VA CUOC SONG for Android screenshot
View bigger - TINH YEU VA CUOC SONG for Android screenshot
Comments and ratings for TINH YEU VA CUOC SONG

  • There aren't any comments yet, be the first to comment!