Từ Điển Anh Việt - VlookScreenshots

Description

- Từ điển Anh Việt (Từ điển Offline, tra từ không cần Internet).
- Có phiên âm chuẩn giọng Mỹ. (Hơn 40,000 từ có phiên âm)
- Kèm theo danh sách 3000 từ thông dụng của từ điển Oxford.
- Chế độ từ điển để học từ mới.
- Tìm kiếm theo từ, một phần của từ, mẫu câu.
- Cho phép lưu các từ của bạn.
- Hỗ trợ tủ sách tiếng Anh online để học tiếng Anh Online.

Tags: vlook .apk , tu dien anh viet v-lock , từ điển anh việt , tu dien anh viet , từ điển anh việt vlook .apk , tu dien anh viet vlook , vlook , từ điển anh việt vlook , từ điển anh việt offline

Users review

from 10.015 reviews

"Great"

8.8