Từ Điển Anh Việt - VlookScreenshots

Description

- Từ điển Anh Việt (Từ điển Offline, tra từ không cần Internet).
- Có phiên âm chuẩn giọng Mỹ. (Hơn 40,000 từ có phiên âm)
- Kèm theo danh sách 3000 từ thông dụng của từ điển Oxford.
- Chế độ từ điển để học từ mới.
- Tìm kiếm theo từ, một phần của từ, mẫu câu.
- Cho phép lưu các từ của bạn.
- Hỗ trợ tủ sách tiếng Anh online để học tiếng Anh Online.

Tags: tu dien anh viet , từ điển anh việt vlook .apk , tu dien anh viet vlook , vlook , từ điển anh việt vlook , từ điển anh việt offline , tu dien anh viet .apk , tu dien apk , tu dien anh

Users review

from 9.668 reviews

"Great"

8.8

Users activity

laura

by laura

Downloaded

Thy

by Thy

Downloaded

Lương Hoàng

by Lương Hoàng

Downloaded

So

by So

Downloaded

Seepipi

by Seepipi

Downloaded

Ann

by Ann

Downloaded

Đức Huy

by Đức Huy

Downloaded

tuan

by tuan

Downloaded

Ngốc

by Ngốc

Downloaded