Từ Điển Anh việt,Việt Anh

Download Từ Điển Anh việt,Việt Anh Từ Điển Anh việt,Việt Anh icon

Từ Điển Anh việt,Việt Anh

by: app.feee | 8.6 11.3K

8.6 Users
rating

Screenshots

Description

Từ điển Anh-Việt và Việt-Anht, có hơn 100.000 từ tiếng anh và hơn 40.000 từ tiếng việt sử dụng hoàn toàn offline
Version 2.0
- Thêm phiên âm cho từng từ
- Cho phép xem lại lịch sử tra cứu
Version 1.0
- Tìm kiếm và bộ lọc từ hay cụm từ với các từ khóa trong từ điển
- Tìm kiếm bằng giọng nói
- Thêm những từ yêu thích của bạn

Users review

from 11.256 reviews

"Great"

8.6

Users activity

Angel

by Angel

Downloaded