FREE DOWNLOAD

UtilDict

  • SEARCH TYPE
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  Từ điển hỗ trợ đa ngôn ngữ, phiên bản hiện tại hỗ trợ kiểu dữ liệu của stardict.
  Bạn có thể download stardict anh việt ở link sau để chung vào một thư mục rồi sử dụng chức năng ADD_NEW của app, dẫn đến thư mục này để add từ điển vào.

  https://www.dropbox.com/sh/l8kw85h6cxc9103/4IE88wyyZd