Vương phi thất sủngScreenshots

Description

Nàng là viên dạ minh châu của Tể tướng, lại phải làm thiếp của hắn.
Không có bát nâng đại kiệu, không có tam môi lục sính.
Nàng hoàn toàn một thân một mình, tiêu sái tiến vương phủ.
Nàng là thiếp, không hề có địa vị của thiếp.
Động phòng hoa chúc, phu quân trước mặt nàng, cùng thị thiếp vui đùa.
Người hắn, mang theo hương vị nữ nhân khác, chiếm lấy nàng.
(Vuong phi that sung)

Tags: động phòng thất sủng vương phi , vương phi thất sủng

Users review

from 25 reviews

"Awesome"

9.6