Service Tracking MapScreenshots

Description

Service dành cho client, dùng để lấy vị trí của các client
Chỉ cần cài vào máy muốn giám sát là bạn có thể theo dỏi vị trí bất kì thiết bị android nào
Siêu nhẹ, dịch vụ chạy ngầm, chỉ cần start( stop)
Không hiển thị icon gps và icon dịch vụ khi chạy
Service này kết hợp với phần mềm giám sát(link)