זאפ השוואת מחירים – zapScreenshots

Description

Zap price comparison app presenting more than a million products from 1,300 e-commerce stores
With the new app you can :
• Compare prices for each product
• Read users reviews on products and stores
• Get detailed products specs
In addition to the 600 product categories, the app includes travel and supermarket prices comparison, and presents all daily deals and coupons in one place.

Tags: zap , זאפ השוואת מחירים , זאפ , ztp זאפ , googleזאפ , השוואת מחיריםזאפ , השוואת מחירים זאפ , זאפ מחירים , זאפ לאנדרואיד

Users review

from 4.870 reviews

"Great"

7.4