ธรรมะมือถือ

ธรรมะมือถือ

FREE

(5 stars)

(388)


Download for Android Like

10,000 - 50,000 downloads

Add this app to your lists
แอพพลิเคชั่นธรรมะที่รวบรวมบทสวดมนต์ต่างไว้มากมาย อาทิเช่น
- บทสวดบูชาพระรัตนตรัย
- บทสวดทำวัตรเช้า
- บทสวดทำวัตรเย็น
- บทสวดก่อนนอน เป็นต้น

อีกทั้งยังมีธรรมมะทั้งที่เป็นรูปแบบไฟล์เสียง และวิดีโออีกด้วย

ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย อ่านสะดวก

Recently changed in this version

เวอร์ชั่น 1.7

- เพิ่มเมนูวิดีโอ "สารธรรมเพื่อมวณชน"
- เปลี่ยนไอคอนแอพพลิเคชั่น
- เพิ่มเมนูวิดีโอ "ธรรมฯพระมหาสมปอง"
- เพิ่มเมนูวิดีโอ "ธรรมฯพระพยอม"
- เพิ่มเมนูวิดีโอ "ธรรมฯพระสังฆราช"
- แก้ไขโปรแกรมไม่ให้โปรแกรมปิดตัวเอง
- เพิ่งฟังก์ชั่นแชร์แอปพลิเคชั่น

เวอร์ชั่น 1.8
- แก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม


Comments and ratings for ธรรมะมือถือ

  • There aren't any comments yet, be the first to comment!