ธรรมะมือถือScreenshots

Description

แอพพลิเคชั่นธรรมะที่รวบรวมบทสวดมนต์ต่างไว้มากมาย อาทิเช่น
- บทสวดบูชาพระรัตนตรัย
- บทสวดทำวัตรเช้า
- บทสวดทำวัตรเย็น
- บทสวดก่อนนอน เป็นต้น

อีกทั้งยังมีธรรมมะทั้งที่เป็นรูปแบบไฟล์เสียง และวิดีโออีกด้วย

ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย อ่านสะดวก

Users review

from 493 reviews

"Awesome"

9