Byd AberScreenshots

Description

Mae Byd Aber yn cysylltu cymuned alumni Prifysgol Aberystwyth â’r brifysgol ac â’i gilydd.

Mae’n wasanaeth cyfathrebu a lleoliad integredig sy’n galluogi i gyn-fyfyrwyr gofnodi eu lleoliad yn awtomatig a gweld lleoliad bras cyn-fyfyrwyr cyfagos – mae cyn-fyfyrwyr hefyd yn gallu anfon negeseuon byr at ei gilydd heb ddatgelu eu rhif ffon personol na’u cyfeiriad e-bost.

Dosberthir newyddion a lluniau perthnasol o’r Brifysgol hefyd. Mae Byd Aber yn cynnwys y cyfleuster i wneud cyfraniad i Gronfa Flynyddol y Brifysgol drwy PayPal, ac mae’n galluogi’r defnyddiwr i ddiweddaru eu manylion cyswllt.