Humanko

Humanko

FREE

(3 stars)

(31)


Download for Android Like

500 - 1,000 downloads

Add this app to your lists
Humanko е мобилна апликација која овозможува на хуманите луѓе лесен и брз пристап до сите тековни апели за помош.
Апликацијата е отворена за сите граѓани на кои хуманоста им е дел од своето човеково постоење.

Humanko апликацијата Ви обезбедува:

- Преглед на сите тековни аплели за помош (при секое стартување апликацијата ја превзема најновата ажурирана листа со апели).
- Можност за споделување на одреден апел по социјалните мрежи Facebook и Twitter.
- Можност за едноставно донирање со притискање на соодветно копче од мобилниот оператор на кој што е корисникот.

Објавените акции се превземени од официјалните страници на мобилните оператори како и други интернет страници.
Ние не одговараме за точноста на објавените податоци. Секоја грешка во пренесувањето на информациите е ненамерна и доколку забележите било какви недоследности ве молиме да не информирате на contact@humanko.org .

ЖИВЕЕМЕ ОД ОНА ШТО ГО ДОБИВАМЕ, НО ЖИВОТОТ ГО ИСПОЛНУВАМЕ СО ОНА ШТО ГО ДАВАМЕ.

Recently changed in this version

- Додаден е дијалог прозор со да/не опција за потврда пред секоја акција за донирање со информација за цената на повикот и бројот кој се повикува.
- Согласност за користење на апликацијата
- Излез од апликацијата опција во мени-то во главната страна.
- Поставени се нови брендирани копчиња на операторите за донирање.
- Оптимизирана е апликацијата да работи на сите Android оперативни системи.


Comments and ratings for Humanko

  • There aren't any comments yet, be the first to comment!