My Salam Card:Eid/Raya/Ramadan

Download My Salam Card:Eid/Raya/Ramadan My Salam Card:Eid/Raya/Ramadan icon

My Salam Card:Eid/Raya/Ramadan

by: UMMUFAHMI SOFT

FREE DOWNLOAD 8.6 186

8.6 Users
rating

Screenshots

Description

FREE Salam/Eid/Kad Raya/Ramadan/General Greeting Cards Design App.

Create and send Salam Ukhwah/Eid/RAYA/Ramadhan/general greeting cards to friends and family via Messaging (SMS/MMS),WhatsApp, Facebook, Twitter, Email or any other social networking tools on your phone.

Choose any built-in Eid Fitri/Eid Adha/Ramadan/general greeting cards templates and start designing yours by inserting photos and greeting quotes.

HOW TO USE:

1. Click button CREATE CARD on main page.
2. In Editor page, click button CARD to select card from item list.
3. A small cut out appeared on the selected card is for photo insertion.
4. Click button PHOTO to insert photo from either SD Card or Camera into image holder behind the card.Touch and hold to drag photo to new location.
5. Using two fingers touch, the photo can be resized to match cut out dimension on the card.
6.Click button TEXT to insert greeting quotes and to edit the quotes' attributes as well.
7.Click button SHARE to send the card via any social networking tool.
8. Click button RESET to refresh image holder 's content and quotes text.

BAHASA MELAYU/INDONESIA:

Membuat dan menghantar kad Eid / RAYA kepada rakan-rakan dan keluarga melalui MMS, Facebook, Twitter, E-mel atau apa-apa alat rangkaian sosial yang lain pada telefon anda.

Pilih mana-mana template kad sediada Eid Fitri / Eid Adha / Ramadan /Umum dan mula cipta kad milik anda dengan memasukkan gambar photo dan kata-kata ucapan.

CARA PENGGUNAAN:

1. Klik butang CREATE CARD pada halaman utama.
2. Dalam halaman Editor, klik butang CARD untuk memilih kad dari senarai item.
3. Bulatan kecil pada kad yang dipilih adalah untuk memasukkan gambar photo.
4. Klik Butang PHOTO untuk masukkan gambar samaada dari SD Card atau Kamera ke dalam bulatan kecil tersebut. Sentuh dan tahan untuk seret photo ke lokasi baru.
5. Menggunakan dua jari sentuh, gambar photo boleh diubah saiznya untuk dipadankan dengan dimensi bulatan kecil pada kad.
6. Klik TEXT butang untuk memasukkan petikan ucapan dan untuk mengedit atribut petikan ucapan.
7. Klik butang SHARE untuk menghantar kad melalui mana-mana alat rangkaian sosial.
8. Klik butang RESET untuk mengosongkan kandungan pemegang imej 's dan petikan teks.

Tags:Eid, Greeting Cards, Raya, Ramadan, Eid Adha, Salam, Eid Fitri, ﻋﻴﺪ, ﺭﻣﻀﺎﻥ, kartu, kad, Aidil, Ramadhan, Selfie Jawi, Eid, Virtual Card, Kad Ucapan

Tags: eid cards designs 2012 , eid greeting card templates , free use raya cards online , hari raya card , eid greeting card photo insert , free greeting card raya , raya greeting card , salam raya mms , free raya adha card

Users review

from 186 reviews

"Great"

8.6

Users activity

Dwie

by Dwie

Downloaded

aydell

by aydell

Downloaded