Do you have app related questions?Ask the Appszoom team and get a personalized answer within 24hrs!X Close

Picanya

Picanya

500 - 1,000 downloads

Add this app to your lists
View bigger - Picanya for Android screenshot
View bigger - Picanya for Android screenshot
View bigger - Picanya for Android screenshot
Aplicación para móviles del Ayuntamiento de Picanya. Esta aplicación permite una relación más directa entre la ciudadanía y el Ayuntamiento. Permite comunicar incidencias en la vía pública, recibir avisos relacionados con los vehículos estacionados en las calles (aviso antes de retirada con grúa, luces encendidas, desperfectos…). También es una fuente directa de información con noticias, avisos, datos de instalaciones públicas… Ofrece la posibilidad de inscripciones a actividades culturales, formativas, deportivas… así como la reserva y alquiler de instalaciones.
Finalmente, también permite el acceso a contenidos multimedia como vídeos o fotografías.
---------------
Aplicació per a mòbils de l'Ajuntament de Picanya. Aquesta aplicació permet una relació més directa entre la ciutadania i l'Ajuntament. Ofereix serveis com ara comunicar incidències en la via pública, rebre avisos relacionats amb els vehicles estacionats en els carrers (avís abans de retirada amb grua, llums enceses, desperfectes…). També és una font directa d'informació amb notícies, avisos, dades d'instal•lacions públiques… També permet la inscripció a activitats culturals, formatives, esportives… així com la reserva i lloguer d'instal•lacions. Finalment, també ofereix accés a continguts multimèdia com ara vídeos o fotografies.

Comments and ratings for Picanya

  • There aren't any comments yet, be the first to comment!