הקריה האקדמית אונו: תחנת מידעScreenshots

Description

גישה ניידת לתחנת המידע לסטודנט של הקריה האקדמית אונו:
* ציונים
* מערכת שעות
* לוח בחינות
* הודעות
* אתרי קורסים
* פניה למזכירות

Tags: אונו אתרי קורסים , אונו תחנת מידע , הקריה האקדמית אונו תחנת מידע , תחנת מידע לסטודנט אונו , הקריה האקדמית אונו תחנת מידע לסטודנט , תחנת מידע לסטודנט הקריה האקדמית , %d7%94%d7%a7%d7%a8%d7%99%d7%94%d7%94%d7%90%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%99%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%a0%d7%95%d7% , קריה אקדמית אונו תחנת מידע , תחנתמידעלסטודנטאונו