AL Kalendari Festat vjetoreScreenshots

Description

Kalendar vjetor, duke përfshirë shumë vit pushime në 2011 dhe 2012.
Për të kaluar një vit, përdorimi menu apo lëvizje e lehtë.
Shiko ditën e këtij viti dhe të ditëve të kaluar.

AL Holidays Annual Calendar
Multi year annual calendar including holidays in 2011 and 2012.
To switch the year, use the menu or flick.
View day of this year and elapsed days.

Tags: kalendari i vitit 2012 , 2012 kalendari , kalendari 2011 , kalendari vjetor 2012 , kalendari i 2012 , endari i vitit 2012 , kalendari , kalendari i , kalendari 2012