Allianz – Slovenská poisťovňa

Allianz – Slovenská poisťovňa

5,000 - 10,000 downloads

Add this app to your lists
Aplikácia spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa umožňuje prístup k širokému spektru služieb spoločnosti. Okrem uzatvorenia poistenia umožňuje aj pohodlné nahlásenie škody.

Vďaka aplikácii môžete jednoducho uzatvoriť nasledovné druhy poistenia:

- Cestovné poistenie
- Poistenie zásahu horskej služby
- Poistenie PZP
- Havarijné poistenie
- Poistenie majetku
- Poistenie storna zájazdu

Ak ste už klientom Allianz – Slovenskej poisťovne, využite integrovanú funkcionalitu pre nahlásenie škody:

- Z cestovného poistenia
- Z poistenia do hôr
- Z havarijného poistenia
- Z poistenia majetku
- Z poistenia storna zájazdu

Alebo využite možnosť telefonického nahlásenia pre škody:

- Z povinného zmluvného poistenia

V aplikácii nájdete aj všetky potrebné telefónne čísla – Pomoc v núdzi, infolinka, asistenčné služby, zmluvné servisy Allianz – SP.

Pri cestovnom poistení cez internet, ktoré sa dá uzatvoriť na našej stránke http://online.allianzsp.sk, je možnosť preniesť si všetky dôležité údaje - karty asistenčnej služby, informácie o poistníkovi a poistených osobách, pomocou jedného QR kódu priamo do tejto aplikácie.

Vaše názory, pripomienky, nápady.

Ak máte k našej aplikácii nejaké rady, pripomienky alebo nápady na jej zlepšenie, zašlite ich prosím na adresu mobilneaplikacie@allianzsp.sk.

Tags: www.allianzsp.sk/informacieopoistnejudalosti, www.alianzsp.sk/informacieopoistnejudalosti, www.allianzsp.sk/informacieopoistnejudalosti/, allianzsp.sk/informacieopoistnejudalosti, www.alianzsp.sk, www.allianzsp.sk/informacieopoistnejudalosti/., alianzsp.sk/informacieopoistnejudalosti, www.allianzsp.sk informacie o poistnej udalosti, alianzsp.sk, www.allianzsp.sk/informacieopoistnejudalosti..

Recently changed in this version

Pridaná možnosť odoslania kontaktných údajov z profilu a zapojenia sa do súťaže.


Comments and ratings for Allianz – Slovenská poisťovňa

  • There aren't any comments yet, be the first to comment!