Âm lịch tra cứuScreenshots

Description

Bảng giúp tra cứu nhanh việc chuyển đổi giữa năm âm lịch và dương lịch.
Ngoài ra, tùy theo thiết định, có thể hiển thị năm nhuận, tuổi trên bảng.
Ngoài ra, nếu trong máy có cài ứng dụng [Android Calendar Việt] thì có thể khởi động ứng dụng này khi chọn(nhấn vào) một năm bất kì. Tất nhiên bạn có thể tắt chức năng gọi ứng dụng này trong phần thiết định của chương trình.
Xem thêm :
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.japminh.android.tool.acalendarvn

Tags: am , am lich apk , am lich , lich am apk , tra cứu âm lịch , lich , apk việt , tai lich am apk , amlich

Users review

from 126 reviews

"Awesome"

9