Att göra lista(todo)

Screenshots

Description

Att göra lista, skriv in och lägg till. Snabbklicka för att markera som klar, långklicka för att ta bort raden.

Tags: att göra lista , att göra , att göra en , attgöra lista , attgöra test , add att göra listor