Att göra lista(todo)Screenshots

Description

Att göra lista, skriv in och lägg till. Snabbklicka för att markera som klar, långklicka för att ta bort raden.

Tags: att göra lista , att göra , enkel todo , attgöra test , att göra en , attgöra lista , att göra i , app att göra lista , add att göra listor