FREE DOWNLOAD

Báo giờ - nhấn nút nghe giờ

  • SEARCH TYPE
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  Báo giờ là một app đơn giản dùng để báo giờ bằng giọng nói tiếng Việt khi người dùng nhấn 2 lần nút nguồn

  - Khắc phục tình trạng nhìn đồng hồ mà không biết mấy giờ
  - Khăc phục tình trạng nửa đêm xem giờ bị chói mắt
  - Khắc phục tình trạng đi ngoài đường móc điện thoại ra khỏi túi
  - Tăng cường thính lực

  Sẽ phát triển tiếp app với tùy chỉnh giọng do các bạn thu trong thời gian tới.

  SỬ DỤNG: nhấn NHANH (trong vòng 3 giây) nút NGUỒN 2 lần khi MÀN HÌNH máy đang TẮT.

  Chống chỉ định các thiết bị có nút nguồn bé, khó bấm :)

  Users review

  from 11 reviews

  "OK"

  4.6