Báo giờ - nhấn nút nghe giờScreenshots

Description

Báo giờ là một app đơn giản dùng để báo giờ bằng giọng nói tiếng Việt khi người dùng nhấn 2 lần nút nguồn

- Khắc phục tình trạng nhìn đồng hồ mà không biết mấy giờ
- Khăc phục tình trạng nửa đêm xem giờ bị chói mắt
- Khắc phục tình trạng đi ngoài đường móc điện thoại ra khỏi túi
- Tăng cường thính lực

Sẽ phát triển tiếp app với tùy chỉnh giọng do các bạn thu trong thời gian tới.

SỬ DỤNG: nhấn NHANH (trong vòng 3 giây) nút NGUỒN 2 lần khi MÀN HÌNH máy đang TẮT.

Chống chỉ định các thiết bị có nút nguồn bé, khó bấm :)

Users review

from 11 reviews

"OK"

4.6