Báo giờ - nhấn nút nghe giờ

Download Báo giờ - nhấn nút nghe giờ Báo giờ - nhấn nút nghe giờ icon

Báo giờ - nhấn nút nghe giờ

by: Tien Ta

FREE DOWNLOAD 4.6 11

4.6 Users
rating

Screenshots

Description

Báo giờ là một app đơn giản dùng để báo giờ bằng giọng nói tiếng Việt khi người dùng nhấn 2 lần nút nguồn

- Khắc phục tình trạng nhìn đồng hồ mà không biết mấy giờ
- Khăc phục tình trạng nửa đêm xem giờ bị chói mắt
- Khắc phục tình trạng đi ngoài đường móc điện thoại ra khỏi túi
- Tăng cường thính lực

Sẽ phát triển tiếp app với tùy chỉnh giọng do các bạn thu trong thời gian tới.

SỬ DỤNG: nhấn NHANH (trong vòng 3 giây) nút NGUỒN 2 lần khi MÀN HÌNH máy đang TẮT.

Chống chỉ định các thiết bị có nút nguồn bé, khó bấm :)

Users review

from 11 reviews

"OK"

4.6