BrainCalcScreenshots

Description

Plně vybavená a snadno použitelná vědecká kalkulačka pro Android. BrainCalc obsahuje následující funkce:

- Kontextová nápověda pro všechny klávesy.
- Neomezený počet pamětí
- Trigonometrické funkce ve stupních, radiánech a gradech
- Úhlové stupně, minuty a vteřiny
- Zlomky
- Procenta
- Komplexní čísla (pouze v placené verzi)
- Maticové operace - soustavy lineárních rovnic, determinant, inverzní matice (pouze v placené verzi)
- Bitové logické operace (AND, OR, NOT a XOR)
- Neomezený počet závorek pro složité výrazy
- Fixní, vědecký a inženýrský formát zobrazení
- Sbírka matematických, fyzikálních a podobných konstant
- Převodník jednotek
- Zobrazení počítaného výrazu (pouze v placené verzi)
- Statistické funkce (pouze v placené verzi)
- Zobrazení na šířku - landscape (pouze v placené verzi)
- Nastavitelný oddělovač tisíců a desetinné části
- Historie výsledků
- Hexadecimální, oktalový a binární mód
- Římské číslice a převod mezi římskou a dekadickou soustavou
- Interakce s ostatními aplikacemi (kopírování a vložení)
- Generátor náhodných čísel (včetně hodů kostkou nebo mincí)
- Plně lokalizováno do angličtiny a češtiny
- Žádné otravné reklamy!

Tags: braincalc

Users review

from 124 reviews

"Great"

8.6