FREE DOWNLOAD

Call Approval

  • SEARCH TYPE
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  Call Approval là ứng dụng chặn các cuộc gọi đến không mong muốn bằng phương pháp
  xác nhận số thuê bao gọi đến.
  Ứng dụng có giao diện thân thiện và dễ sử dụng với các tính năng :
  - Danh Sách Đen (Black List)
  - Danh Sách Trắng (White List)
  - Danh Sách VIP (VIP List) : đây là tính năng rất hiếm thấy ở các ứng dụng
  tương tự. Khi số điện thoại gọi đến có trong danh sách VIP thì điện thoại sẽ
  reo lên dùng máy đang trong chế độ im lặng (Silent Mode) hay rung (Vibrate).
  - Tự động gửi tin nhắn đến số điện thoại bị chặn (với tin nhắn chung mặc định
  hoặc tin nhắn riêng cho từng số thuê bao).
  - Giao diện đa ngôn ngữ (Anh – Việt).

  Một số lưu ý :
  - Trang thiết lập để kích hoạt các chế độ Danh Sách Đen, Danh Sách Trắng, …
  - Các số thuê bao trong Danh Sách Đen sẽ luôn bị chặn dù trong danh sách VIP.
  - Nội dung tin nhắn tự động : sẽ là nội dung trong trang Thiết Lập nếu không có
  tin nhắn riêng cho số thuê bao đó.

  Được phát triển bởi Phạm Huệ Hùng Tâm từ HLV Solution Inc.

  Call Approval is an application that help users to prevent from unwanted calls by
  verifying the incoming call number.
  This Application with friendly UI and easy usage has below features:
  - Black List Mode
  - White List Mode
  - VIP List Mode : this is special function compare to related applications that if
  a caller is in VIP List, Call Approval will ring your phone even it is in Vibrate
  or Silent Mode .
  - Auto SMS for incoming calls from blocked phone numbers.
  - Multi-Language (English-Vietnamese)

  Notes :

  - Options for Modes (Black List, White List) are in Setting page.
  - Phone number in Black List will be blocked even it is also in VIP List.
  - Content of Auto SMS : default content is in Setting page if that phone number
  doesn’t have private auto sms.

  This application was developed by Pham Hue Hung Tam from HLV Solution Inc.

  Tags: call approval

  Users review

  from 20 reviews

  "Great"

  8.2