FODERSTAT PRO v1Screenshots

Description

Skapa en professionellt uträknad foderstat på ett par minuter, med dina kunskaper om hästen. Med PRO versionen kan du även lägga in egna värden på kraftfoder. Egen höanalys samt även spara de skapade foderstaterna.

Ett av de svåraste områdena för hästägare är att räkna ut en korrekt foderstat för sin häst, då det är många och komplexa beräkningar. Svårigheter med en korrekt foderstat är att det finns väldigt många faktorer som hela tiden förändras (tex årstider, typ av träning, vikt osv). Med hjälp av FoderStatPRO applikationen kan man på några minuter räkna ut en foderstat utifrån de faktiska förhållandena. FoderStatPRO applikationen gör alla beräkningar åt dig, och man kan enkelt experimentera med olika foder för att hitta de kombinationer som passar hästen.

Exempel på användningsområden

Räkna ut foderstat
Med hjälp av inställningarna man gör kan man räkna ut hästens närings och energibehov som underlag till en korrekt foderstat.

Med grovfodret som grund kan man välja mellan olika kraftfoder för att hitta den kombination som passar hästen behov bäst.

Beräkna foderstat för att öka eller minska hästens hull
Med hjälp av applikationen ställer man in vilken önskad vikt man vill att hästen skall ha, och med kombination av grovfoder och kraftfoder kan man med automatik få fram en foderstat som anpassas efter den önskade vikten man vill att hästen skall ha.

Beräkna annat kraftfoder när det vanliga tar slut
Om man får slut på ett kraftfoder kan man enkelt välja mellan olika kraftfoder (som man har tillgängligt) för att hitta en kombination som inte ändrar fodergivan.

Laborera med olika foder
Med hjälp av FoderStatPRO applikationen kan man laborera med olika kraftfoder för att hitta en kraftfoderkombination som fungerar för hästen.

Observera att applikationen ger riktvärden för hästens foderstat utifrån de inställningar du gör. Foderstat applikation skall användas som ett hjälpmedel tillsammans med dina egna observationer och kunskaper om hästen.

Users review

from 1 reviews

"Awesome"

10