Geological Compass Full

Geological Compass Full

10 - 50 downloads

Add this app to your lists
Introduction:
Geological Compass Full is used to measure orientation of geological structures, as they map in the field, to analyse (and document) the geometry of bedding planes, joints, and/or metamorphic foliations and lineations.
Geological compass is used to determine:
- Dip-azimuth
- Dip-angle and dip-direction
- Local coordinates
- Calibrate the azimuth manually

* Full version added Features:
- No ads, No connection
- Export to excel file
- You can save unlimited points

Tiếng Việt:
Geological compass (địa bàn) được dùng để xác định hướng, góc nghiêng của các cấu trúc địa chất nhằm phục vụ công tác đo vẽ bản đồ địa chất, lập hồ sơ cấu tạo hình học địa chất...
Geological compass xác định các yếu tố sau:
- Góc phương vị
- Góc cắm và hướng cắm
- Tọa độ của điểm đo theo hệ tọa độ địa phương

Bản full với các ưu điểm:
- Không gắn quảng cáo
- Export ra file excel
- Không giới hạn số lượng điểm đo và lưu lại.

Keywords: geo compass, xcompass, geological compass, super geogps, geo converter.

Tags: super geogps full, aplicacion geological compass full gratis, super geogps androi full, compass phong thuy.

Recently changed in this version

Calibrate the azimuth manually


Comments and ratings for Geological Compass Full

  • There aren't any comments yet, be the first to comment!