JustMe (alpha)

Download JustMe (alpha) JustMe (alpha) icon

JustMe (alpha)

by: PBGS | 8 5

8 Users
rating

Screenshots

Description

JustMe là phần mềm giúp bạn thể hiện các tính bằng cách thêm tên của mình lên desktop.

Các chức năng:
+ Thêm chữ có nền lên desktop.
+ Thêm chữ không có nền lên desktop.
+ Đổi nội dung.
+ Đổi font.
+ Đổi màu sắc.

Hướng dẫn:
1. Sau khi các bạn chọn nội dung ưng ý rùi các bạn chọn "Lưu".
2. Các bạn trở lại màn hình home, chạm lên màn hình, chọn add Widget, chọn JustMe.

Users review

from 5 reviews

"Great"

8