LichVanNienScreenshots

Description

- Dùng để xem ngày giờ âm lịch, giờ hoàng đạo, giờ xấu, giờ tốt, ngày xấu ngày tốt, tháng xấu tháng tốt....
- Xem và lưu những ngày tháng âm lịch và dương đặc biệt như ngày sinh nhật, ngày giỗ, ngày cưới, ngày kết hôn
- Hệ thống sẽ thông báo đến người dùng khi một sự kiện (ngày giỗ ông cụ) sắp đến trước 1 hoặc 2 ngày do người dùng đặt lịch trước.

Tags: lichvannien , lich van nien , ngày âm lịch , lich van nien pdf , lịch vạn niên 264 kb , lich van

Users review

from 145 reviews

"Great"

8.4