LichVanNien

LichVanNien

FREE

(3 stars)

(139)


Download for Android Like

10,000 - 50,000 downloads

Add this app to your lists
View bigger - LichVanNien for Android screenshot
View bigger - LichVanNien for Android screenshot
View bigger - LichVanNien for Android screenshot
Lịch vạn niên:

- Dùng để xem ngày giờ âm lịch, giờ hoàng đạo, giờ xấu, giờ tốt, ngày xấu ngày tốt, tháng xấu tháng tốt....
- Xem và lưu những ngày tháng đặc biệt như ngày sinh nhật, ngày giỗ, ngày cưới, ngày kết hôn...

Tags: lichvannien, ngày âm lịch, lich van nien, amlich.js, lich van nien pdf, lich van nien.pdf, lịch vạn niên 264 kb.

Recently changed in this version

- Tăng kích thước font chữ.
- Thay đổi màu của thứ 7
- Ngày được sắp từ Thứ 2 đến CN thay vì từ CN đên Thứ 7.


Comments and ratings for LichVanNien
 • (46 stars)

  by Le Trung Thu on 21/12/2013

  Thanks

 • (46 stars)

  by Hanh Tran on 10/12/2013

  Qua tuyet

 • (46 stars)

  by Le Thi Tuyet on 16/04/2013

  Very nice. Love this