RADNI NALOZIScreenshots

Description

Radni nalog APP služi praćenju radova koje obavlja pojedina osoba ili organizacijska jedinica poslovnog subjekta.

Na radnom nalogu nalaze se sve stavke koje su potrebne kako bi djelatnici, kojima se izdaje radni nalog bili u potpunosti informirani s radovima koji ih očekuju na terenu.

RADNI NALOG

Datum
Kartki Opis
Utroseni Material
Cijena utrosenog materijala
Sati
Opsirni opis

Printaj ili Dijeli !

Tags: radni nalog , radni nalozi , radni nalog obrazac , radni nalog za preuzimanje , kako preuzeti radni nalog , radni nalog bih , radni nalog besplatno , radni nalozi obrazac za rad na terenu , free downold radni nalog

Users review

from 3 reviews

"Great"

8