FREE DOWNLOAD

SunWireless Hotspot

  • SEARCH TYPE
  FREE DOWNLOAD


  Screenshots

  Description

  **NOTICE**
  This app is intended for use ONLY on the Sun Wireless hotspot network in Macedonia.
  So if you are not from Macedonia (or don't live there) there is no need to download this app.

  *************************************************
  SW Hotspot е корисна апликација наменета за корисниците кои ја користат мрежата на SunWireless во Македонија за поврзување на интернет. Преку неа може да се лоцираат hotspot-овите на SunWireless и автоматски да се поврзете на нив со вашиот код за пристап.

  *******
  Ова НЕ Е апликација за бесплатен интернет. За да се поврзете на интернет мора да имате код за пристап.
  *******

  Апликацијата работи како сервис во позадина.
  Скенира за достапен hotspot од мрежата на SunWireless и автоматски се логира со вашиот код за пристап и ви дава интернет пристап.

  **УПАТСТВО**
  На главниот екран внесете го вашиот 16-цифрен код за пристап.
  Може да се подеси и звучна нотификација или вибрација штом се поврзете на SunWireless Hotspot.

  Може да го проверите и статусот на вашата картичка.

  Користете ги мапите за да ги најдете најблиските HotSpot-ови или продажни места.

  Преку екранот за поддршка можете брзо да не контактирате доколку имате проблеми со поврзувањето на интернет.

  ***ENGLISH***

  SW Hotspot is a useful application for the users that use the SunWireless hotspots in Macedonia to navigate the Internet. It allows you to locate hotspots and to automatically connect to them by using your personal access code.

  *******
  This is NOT an app for free internet. You have to own an acces code to connect to internet.
  *******

  The application runs as a service in the background.
  It scans for available SunWireless Hotspots available in Macedonia and automatically logs in with your access code and gives you internet access.

  **USAGE**
  Use the main screen to enter your 16 digit access code.
  You can also setup preferences like sound and vibration notification when you logon to SunWireless Hotspot.

  You can also check your SunWireless card status.

  Check the maps to find the nearest HotSpot or Sales Location in Macedonia.

  Use the support screen to quickly contact us.

  Tags: sw hotspot

  Users review

  from 90 reviews

  "Great"

  8.2