TurboBH SMS FilterScreenshots

Description

Vietnamese:
- Phần mềm chặn tin nhắn rác (SMS Spam).
- Chặn các cuộc gọi qua vệ tinh (cả gọi đến và gọi đi).
- Chặn bằng từ khóa có trong nội dung tin nhắn. Chặn theo đầu số hoặc số điện thoại. Thiết lập từ khóa linh động.
English:
- Block SMS Spams (Text messages and Wap Push messages):
+ Block by SMS content using keywords.
+ Block by phone number.
+ Block by phone number prefix.
- Block Satellite phone calls (both incoming and outgoing).
- Create your own keywords.
- Share your keywords to others.

Keywords: spam filter,spam blocker,block satellite call,block satellite phone call,block sms content, block sms, sms spam,sms filter,sms blocker,block wap push,wap push message,chặn tin nhắn,tin nhắn rác,chặn tin nhắn quảng cáo.

Tags: smsfilter , tin nhắn push , share code chan tinrac androi , filter wap messages htc , chặn wap push trên , chặn tin nhắn push , chặn push message trong , chan push message 4.0 , block wap push

Users review

from 20 reviews

"Great"

8