Vệ sĩ Mobile

Vệ sĩ Mobile

500 - 1,000 downloads

Add this app to your lists
Vệ sĩ Mobile là một tiện ích cho các thiết bị mobile nhằm tránh khỏi phiền hà của tin nhắn rác, tin nhắn quấy rầy, cuộc gọi không mong muốn thông qua 1 bộ lọc. Bộ lọc là một tập hợp các điều kiện ví dụ như: chặn tin nhắn tới từ đầu số 8x00; chặn tin nhắn tới mà nội dung chứa đường link dạng www:// hoặc http:// ; chặn tin nhắn tới mà nội dung chứa các cụm từ XS, KQ, SOI, CAU, LO, …
- Chặn các cuộc gọi qua vệ tinh (cả gọi đến và gọi đi).
- Chặn bằng từ khóa có trong nội dung tin nhắn. Chặn theo đầu số hoặc số điện thoại. Thiết lập từ khóa linh động

Screenshots Vệ sĩ Mobile
View bigger - Vệ sĩ Mobile for Android screenshot
View bigger - Vệ sĩ Mobile for Android screenshot
Comments and ratings for Vệ sĩ Mobile
  • (69 stars)

    by Baggio Roberto on 22/08/2013

    My need is satisfied.

  • (69 stars)

    by mike nguyen on 21/08/2013

    Cung dc