VIQRsmsScreenshots

Description

- Chuyển mã Unicode sang VIQR.
- Dễ dàng gửi SMS, Email tiếng Việt...
- Tiết kiệm chi phí khi gửi SMS tiếng Việt.
- Copy nội dung vào clipboard nhanh chóng.
- Hỗ trợ màn hình ngang/dọc.
- Hoàn toàn miễn phí.

English:
- Convert Unicode text to VIQR text.
- Easy to send Vietnamese SMS, Email...
- Save your money by sending VIQR SMS.
- One click copy to clipboard.
- Support portrait and landscape screen.
- Totally free.

Tags: viqr , viqr sms , viqrsms

Users review

from 18 reviews

"Great"

8.4