Hogia Transport Mobile

Hogia Transport Mobile

FREE

(5 stars)

(4)


Download for Android

100 - 500 downloads

Add this app to your lists
Som en förlängning på Hogias satsning inom Transportområdet erbjuds en app för mobil orderkommunikation - Hogia Transport Mobile. Appen är utvecklad specifikt för systemen Hogia G4 Transport, Hogia MobiLast samt Hogia Unitrans.

Med Hogia Transport Mobile kan det moderna transportföretaget nå egna eller inlejda chaufförer med orderinformation på ett effektivt och enkelt sätt. Genom appen får föraren sina tilldelade order med möjlighet att få upp detaljerad orderinfo som kontaktperson, telefonnummer, lastinstruktioner osv. Föraren kan sedan uppdatera status på ordern som slår igenom direkt i transportörens system.

Med hjälp av Hogia Transport Mobile nås hela flottan på ett enhetligt sätt oavsett om föraren är en egen anställd chaufför eller om han bara är inlejd för ett enskilt uppdrag. Med en lösning för att nå förarna på fältet kan stora effektiviseringar och tidsbesparingar göras.

Genom att föraren uppdaterar orderns status direkt ute på fältet kan en korrekt information ges till kunden. Används Hogia Kundwebb så kan transportköparen löpande följa respektive order och i samma sekund som föraren ändrar status slår det igenom i Kundwebben.

Hogia Transport Mobile är enkel att lära sig och går snabbt att börja använda.

Tags: hogia transport mobile, hogia, mobilast, hogia transport management systems, hogia mobile, hogia g4 transport, hogias, inlejd chaufför, appar för chaufförer, hogia order.

Screenshots Hogia Transport Mobile
View bigger - Hogia Transport Mobile for Android screenshot
View bigger - Hogia Transport Mobile for Android screenshot
Comments and ratings for Hogia Transport Mobile

  • There aren't any comments yet, be the first to comment!