MyMapScreenshots

Description

- MyMap cung cấp cho người sử dụng một bản đồ trên điện thoại
- MyMap cho phép người sử dụng dùng các dịch vụ: định vị vị trí, tìm kiếm các điểm dịch vụ, xem bản đồ, kết nối với bạn bè...

Tags: source code mymap

Users review

from 5 reviews

"Good"

6.8