ThaiTaxiMeterScreenshots

Description

โปรแกรมใช้ตรวจสอบค่าโดยสารรถแท็กซี่มิเตอร์และการบอกตำแหน่งมือถือ โดยผู้โดยสารรถแท็กซี่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของราคาค่าแท็กซี่ได้ด้วยตัวเองผ่านโปรแกรมที่ลงในมือถือ และสามารถดูตำแหน่งระหว่างมือถือสองเครื่องที่มีการเชื่อมต่อกันได้

พัฒนาโดย
1.นางสาวพชรพร เรืองจุติโพธิ์พาน
2.นางสาวสลิล กิตติเมธีวัฒน์
นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.กานดา รุณะพงศา สายแก้ว
รองผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์

ทดสอบการใช้งานและอัปขึ้น google play store โดย
นางสาวพัชราภรณ์ จิรานุวัฒนวงษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Tags: petrol , ดาวน์โหลดโปรแกรม thaitaximeter ฟรี , พชรพร เรืองจุติโพธิ์พาน , เช็คตําแหน่งมือถือจากคอมพิวเตอร์

Users review

from 6 reviews

"Great"

8.6