Truck GPS Navigation

Truck GPS Navigation

500,000 - 1,000,000 downloads

Add this app to your lists
The Truck GPS Navigation is a truck-specific navigation system designed to provide safe and reliable routing on truck-legal roads.

Truck drivers know that choosing the wrong route leads to wasted fuel, out-of-route kilometers, lost time and money and in some cases also safety issues.

Unlike standard car navigation systems, Truck GPS Navigation calculates efficient routes based on the vehicle profile information, routing parameters and load type, including hazardous materials.

The driver can choose a profile configuration based on length, height, width, weight, max. axle load, and whether he is carrying hazardous goods.

The maps are on-board, which means they are stored directly on the device for offline use. At the same time both the maps and the application can be easily updated free of charge.

TRY OUT THE APP FOR FREE!

Představujeme novou verzi mobilní aplikace Truck GPS Navigation určené pro řidiče nákladních vozidel. Díky Truck GPS Navigation získá váš smartphone či tablet stejné vlastnosti, jako plnohodnotný navigační systém.

Vedle funkcí, které mají u našich uživatelů kladný ohlas – např. možnost použití navigace bez připojení k internetu, bezplatná aktualizace map i samotné aplikace či příjemné uživatelské rozhraní – vznikla řada funkcí nových:

•Možnost přepnutí vzhledu menu ze seznamu na dlaždice.
•Redesign grafiky v aplikaci:
▪Pro lepší zobrazení jsme k ikoně autíčka přidali i stínování.
▪Vzhled vyskakovacích oken (u operačního systému Android se dají zavřít stisknutím tlačítka Zpět).
▪Nové ikony ve spodní části navigační obrazovky.
▪Změna vzhledu ikon POI & Oblíbených.
▪Změna vzhledu značek ohlašujících událost v dopravě.
▪Změna značek omezení rychlosti.
•Boční menu aplikace lze během navigování schovat.

Zároveň jsme odstranili programové chyby, které v předchozí verzi působily některým uživatelům potíže:

•Oprava Intentů.
•Oprava načítání adresy z Kontaktů - pokud kontakt nebyl nalezen, aplikace se nyní již nezavře.
•Automatická rotace na operačním systému Android.

We have launched the new version of the Truck GPS Navigation mobile application designed especially for truck drivers. Thanks to Truck GPS Navigation will your smartphone or tablet gain the same qualities as a fully-fledged navigation system.

Next to the functions, which have been positively rated by the users – for example on-board maps for offline use, free maps and app updates or the user-friendly interface – you can be prepared for a set of brand new effective functions:

• Possibility of switching the appearance of the menu from list to tiles.
• Possibility to hide the lateral menu during navigation.
• Redesign of graphics in the application:
▪ For better visibility we have added shading to the icon of the car in the navigation.
▪ Appearance of Pop-Ups (can be closed by tapping on the Back button, when used on Android operating system).
▪ New icons on the panel in the bottom part of the navigation screen.
▪ New POI & Favorites icons.
▪ New graphics for signs announcing traffic incidents.
▪ New icons for Speed Restrictions.

At the same time we fixed bugs, which might have caused problems in the previous version of the application:

• Correction of Intents.
• Reparation of address launch from Contacts – if the contact wasn’t found, the app will not close anymore.
• Automatic rotation, when used on Android operating system.

Tags: gps poid lourd gratuit, gps para camiones, gps camiones, gps poid lourd, lkw navigation für kostenlos, be on road truck, lkw navigation, gps truck, beonroad truck, lkw navi für.

Recently changed in this version

On August 18th, 2014 company Aponia Software Ltd. released a new updated version of the TRUCK GPS NAVIGATION application for Android operating system.
The most distinct change is in the speed of determining the GPS position – it was adjusted in a way, so that the application finds the GPS position of its user as fast as possible even in cases, when he is not connected to the internet.
At the same time bugs, which might have caused problems in the previous version of the application, were fixed.


Comments and ratings for Truck GPS Navigation
 • (45 stars)

  by yordan1968 on 26/12/2012

  una mierda

 • (45 stars)

  by spunry on 25/09/2012

  it needs you to buy a license so its not free.... and the layout of it could use an upgrade, it looks like it is stuck in the 90s

 • (45 stars)

  by Jose Viera on 27/09/2014

  Truck GPS navigation avonia

 • (45 stars)

  by Craig Roman on 27/09/2014

  Good to go.

 • (45 stars)

  by Conrad Tunstall on 24/09/2014

  It is very good

 • (45 stars)

  by John Dick on 24/09/2014

  When I enter any route I get ' route calculation failed. Other error 5. So will be looking for another truck nav

 • (45 stars)

  by Graham Mead on 24/09/2014

  Good app generally but have regular problems with finding postcodes 5 star if this gets put right