Bulgarian Weather Stations

Bulgarian Weather Stations

FREE

(4 stars)

(20)


Download for Android

1,000 - 5,000 downloads

Add this app to your lists
View bigger - Bulgarian Weather Stations for Android screenshot
View bigger - Bulgarian Weather Stations for Android screenshot
View bigger - Bulgarian Weather Stations for Android screenshot
PLEASE NOTICE THAT THIS IS ALPHA VERSION
Shows the information from the Weather stations in some Bulgarian mountains.
If you have any comments please send them to me via e-mail.

Показва температурата и скоростта на вятъра от метеорологичните станции на някои хижи в България.

ВАЖНО! - Моля имайте в предвид, че това е съвсем първоначална версия и има много неща за оправяне. Пуснал съм я за да може повече хора да си дадат мнението. Моля ви пращайте ми го на e-mail-a.

Идеи за бъдещите версии:
- Да има Widget - да може да си гледате информацията за избрана хижа
- Карта която да показва местоположението на различните хижи с температурата за тях

Change log
Version 0.36
Small redesign.

Version 0.35
Bug fix.

Version 0.34
Bug fix.

Version 0.33
При първоначално зареждане потребителя трябва да избере кои станции иска да се синхронизират. Първоначално няма избрана станция.
Вече се показва станцията в списъка дори и да няма в момента информация за нея по някаква причина (примерно няма връзка в момента с нея). До момента тези станции не се показваха в списъка.

Version 0.32
Оправен е проблем където някои от новодобавените станции не се показват.

Version 0.31
Добавени са още метеорологични станции.

Version 0.3
Добавено е показване на детайлна информация при избор на метеорологична станция.(съвсем първоначален вариант - приемам коментари и предложения)
Локализация на Български език.

Tags: www.bulgarianweather.com, андроид а 5000 температура, андроид веатхер, sofia transport, weather for bulgaria, weather widget, wheater sofia, google weather, bulgaria weather location codes, weather sofia free desktop.

Recently changed in this version

Version 0.40
Showing images from one camera in Detailed View

Version 0.39
Faster Initial Load

Version 0.37
Some bugfixes

Version 0.36
Small redesign.

Version 0.35
Bug fix.

Version 0.34
Bug fix.


Comments and ratings for Bulgarian Weather Stations

  • There aren't any comments yet, be the first to comment!