Do you have app related questions?Ask the Appszoom team and get a personalized answer within 24hrs!X Close

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

 • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

  (64)

  (4)


  FREE

  โปรแกรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)...

 • Heart Score

  Heart Score

  (80)

  (4)


  FREE

  แอพพลิเคชั่นนี้สร้างขึ้นเพื่อตรวจวัดความเสี่ยง ของโอกาสการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรุนแรง ในช่วงเวลา 10 ปี โดยข้อมูลได้จากการศึกษาในพนักงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดย อ.นพ.สุกิจ แย้มวงษ์ และคณะ พัฒนาปรับปรุงโดย ผศ.นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์...

 • Are you this developer?