Antonín Vonderka

Download Matematika pro 3. ročník ZŠ Matematika pro 3. ročník ZŠ icon

Matematika pro 3. ročník ZŠ

Seznam témat: 1 - Násobení a dělení (beze zbytku) + HRA 2 - Sčítá...

$0.79 $0.99 | 9 2

9 Users
rating
Download Slovní druhy Slovní druhy icon

Slovní druhy

Slova, ze kterých se věta skládá, jsou postupně zobrazována v dolním r...

$0.79 $0.99 | 9 2

9 Users
rating
Download Český jazyk pro 3. ročník ZŠ Český jazyk pro 3. ročník ZŠ icon

Český jazyk pro 3. ročník ZŠ

Vyjmenovaná slova: a) na známky b) na rychlost c) závěrečná hra Podst...

$0.99 | 9 2

9 Users
rating
Download Matematika pro 2. ročník ZŠ Matematika pro 2. ročník ZŠ icon

Matematika pro 2. ročník ZŠ

Témata: (početní výkony v rozsahu 0-100) - Sčítání, odčítání + hra - P...

$0.79 $0.99 | 9 2

9 Users
rating
Download Český jazyk pro 2. ročník ZŠ Český jazyk pro 2. ročník ZŠ icon

Český jazyk pro 2. ročník ZŠ

Témata: 1) Tvrdé a měkké souhlásky 2) Psaní u-ů-ú ve slovech 3) Párové...

$0.99 | 8 1

8 Users
rating
Download Čeština pro 4. ročník ZŠ Čeština pro 4. ročník ZŠ icon

Čeština pro 4. ročník ZŠ

PODSTATNÁ JMÉNA 1) Rod, číslo, pád a vzor podstatných jmen 2) HRA - ur...

$0.99 | 8 2

8 Users
rating
Download Matematika pro 1. ročník ZŠ Matematika pro 1. ročník ZŠ icon

Matematika pro 1. ročník ZŠ

Optimalizováno pro tablety 10" Nedoporučuje se pro tablety ACER I...

$0.78 $0.99 | 8 1

8 Users
rating
Download Matematika pro 4. ročník ZŠ Matematika pro 4. ročník ZŠ icon

Matematika pro 4. ročník ZŠ

Číselný obor: Přirozená čísla do milionu a nula. Témata: - Násobení a...

$0.79 $0.99 | 8 1

8 Users
rating
Download Český jazyk pro 1.ročník ZŠ-2d Český jazyk pro 1.ročník ZŠ-2d icon

Český jazyk pro 1.ročník ZŠ-2d

Seznam her: Doplň písmeno Přiřazuj obrázky ke slovům (velká a malá pís...

$0.78 $0.99 | 10 1

10 Users
rating
Download Vlastivěda pro 5.ročník ZŠ-Z Vlastivěda pro 5.ročník ZŠ-Z icon

Vlastivěda pro 5.ročník ZŠ-Z

Testovací hry s ukládáním získaných bodů. Témata: Ostrovy a poloostro...

$0.81 $0.82 | 0 0

Load more