• SEARCH TYPE

  Antonín Vonderka

  Apps:

  Download Český jazyk pro 3. ročník ZŠ Český jazyk pro 3. ročník ZŠ icon
  Český jazyk pro 3. ročník ZŠ

  Vyjmenovaná slova: a) na známky b) na rychlost c) závěrečná hra Podstatná jména: Určujeme rod, číslo a pád Slovní druhy: a) určujeme podstatná jména, slovesa, příslovce a předložky b) určujeme podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa a předložky Slovesa: Určujeme osobu, číslo a čas + 3 hry k procvičení Věta: a) Zá…

  $22.40 Free 2 9

  9 Users
  rating
  Download Slovní druhy Slovní druhy icon
  Slovní druhy

  Slova, ze kterých se věta skládá, jsou postupně zobrazována v dolním rámečku. Určíme druh tohoto slova a klepneme na tlačítko s příslušným číslem. Varianta A: Postup do další úrovně: 1. správně 40 2. správně 45 3. správně 48 4. správně 50 5. správně 52 6. vítězství 55 Hra končí při vyčerpání časového limitu (6 minut, limit se nemění), nebo při d…

  $20.00 Free 2 9

  9 Users
  rating
  Download Matematika pro 2. ročník ZŠ Matematika pro 2. ročník ZŠ icon
  Matematika pro 2. ročník ZŠ

  Témata: (početní výkony v rozsahu 0-100) - Sčítání, odčítání + hra - Porovnávání čísel + hra - Násobení, dělení (2,3,4,5,10) + hra - Zápis a zaokrouhlování čísel - Slovní úlohy - Určování času - Číselná osa - Geometrie Pokud máte zájem o aplikaci pro počítač, informujte se na stránkách autora.

  $20.00 Free 2 9

  9 Users
  rating
  Download Čeština pro 4. ročník ZŠ Čeština pro 4. ročník ZŠ icon
  Čeština pro 4. ročník ZŠ

  PODSTATNÁ JMÉNA 1) Rod, číslo, pád a vzor podstatných jmen 2) HRA - urči rod a vzor podstatného jména - Pravopis koncovek podstatných jmen 1) Rod mužský 2) Rod ženský 3) Rod střední 4) Hra - všechny rody SLOVNÍ DRUHY (SD) 1) Určování SD ve větě postupně 2) Hledání slov ve větě podle SD 3) Hra SLOVESA 1) Urči osobu, číslo a čas (hodnotí se…

  $20.00 Free 2 8

  8 Users
  rating
  Download Angličtina - Mluvená pexesa Angličtina - Mluvená pexesa icon
  Angličtina - Mluvená pexesa

  Mluvená pexesa - po klepnutí na kartu s otazníkem slyšíme anglický výraz, ostatní karty obsahují psaný výraz český. Dokončená pexesa lze ukládat, body se sčítají. Témata: Pexeso 1- 3: Barvy, čísla, pozdravy Pexeso 4: Čísla 11 - 20 Pexeso 5: Dny v týdnu Pexeso 6: Hodiny Pexeso 7: Oblečení Pexeso 8 - 9: Pokyny, příkazy Pexeso 10 - 11: Hlava a tělo Pe…

  $20.00 Free 0 0

  Download Matematika pro 5. ročník ZŠ Matematika pro 5. ročník ZŠ icon
  Matematika pro 5. ročník ZŠ

  Číselný obor: Přirozená čísla 1→1 000 000 000 a nula. Zlomky a desetinná čísla (max. 2 des. místa) (Racionální čísla > 0) 1) Násobení a dělení zpaměti 2) Sčítání a odčítání zpaměti 3) Porovnávání čísel 4) Zaokrouhlování a zápis čísel 5) Písemné sčítání a odčítání 6) Písemné násobení dvouciferným činitelem 7) Římské číslice (hra se 6 úrov…

  $20.00 Free 0 0

  Download Český jazyk pro 1.ročník ZŠ-1 Český jazyk pro 1.ročník ZŠ-1 icon
  Český jazyk pro 1.ročník ZŠ-1

  Obsah aplikace: Orientace (Ukaž, co je nahoře, dole, vlevo, nad, pod, před, za ....) Logické řady (Ukaž, co do řady nepatří) Vyhledávání stejného (Najdi stejné obrázky) Části do celku (Sestav obrázek z jeho částí) Posloupnost - určování pořadí (První, poslední ...) Vyber obrázky, jejichž pojmenování začíná (končí) stejnou hláskou Barvy a tvary Po…

  $19.80 Free 0 0

  Download Angličtina pro 3. a 4. roč. ZŠ Angličtina pro 3. a 4. roč. ZŠ icon
  Angličtina pro 3. a 4. roč. ZŠ

  Seznam témat: 1 Pozdravy, seznámení 2 Číslovky 1-12 3 Barvy 4 Číslovky 11-20,30...100 5 Ve třídě 6 Abeceda 7 Pokyny, příkazy 8 Přivlastňovací zájmena 9 Sloveso "be" (býti) přítomný čas Otázka, zápor 10 Sloveso "have (got)" (míti, vlastnit) přítomný čas Otázka, zápor 11 Jaké je to, kde je to 12 Množné číslo podstatný…

  $21.49 Free 0 0