Antonín Vonderka - Logo

Antonín Vonderka

Apps:

Download Slovní druhy Slovní druhy icon
Slovní druhy

Slova, ze kterých se věta skládá, jsou postupně zobrazována v dolním rámečku. Určíme druh tohoto slova a klepneme na tlačítko s příslušným číslem. Varianta A: Postup do další úrovně: 1. správně 40 2. správně 45 3. správně 48 4. správně 50 5. správně 52 6. vítězství 55 Hra končí při vyčerpání časového limitu (6 minut, limit se nemění), nebo při d…

$20.00 Free 2 9

9 Users
rating
Download Český jazyk pro 3. ročník ZŠ Český jazyk pro 3. ročník ZŠ icon
Český jazyk pro 3. ročník ZŠ

Vyjmenovaná slova: a) na známky b) na rychlost c) závěrečná hra Podstatná jména: Určujeme rod, číslo a pád Slovní druhy: a) určujeme podstatná jména, slovesa, příslovce a předložky b) určujeme podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa a předložky Slovesa: Určujeme osobu, číslo a čas + 3 hry k procvičení Věta: a) Zá…

$22.40 Free 2 9

9 Users
rating
Download Matematika pro 2. ročník ZŠ Matematika pro 2. ročník ZŠ icon
Matematika pro 2. ročník ZŠ

Témata: (početní výkony v rozsahu 0-100) - Sčítání, odčítání + hra - Porovnávání čísel + hra - Násobení, dělení (2,3,4,5,10) + hra - Zápis a zaokrouhlování čísel - Slovní úlohy - Určování času - Číselná osa - Geometrie Pokud máte zájem o aplikaci pro počítač, informujte se na stránkách autora.

$20.00 Free 2 9

9 Users
rating
Download Čeština pro 4. ročník ZŠ Čeština pro 4. ročník ZŠ icon
Čeština pro 4. ročník ZŠ

PODSTATNÁ JMÉNA 1) Rod, číslo, pád a vzor podstatných jmen 2) HRA - urči rod a vzor podstatného jména - Pravopis koncovek podstatných jmen 1) Rod mužský 2) Rod ženský 3) Rod střední 4) Hra - všechny rody SLOVNÍ DRUHY (SD) 1) Určování SD ve větě postupně 2) Hledání slov ve větě podle SD 3) Hra SLOVESA 1) Urči osobu, číslo a čas (hodnotí se…

$20.00 Free 2 8

8 Users
rating
Download Hrátky s násobilkou - DEMO Hrátky s násobilkou - DEMO icon
Hrátky s násobilkou - DEMO

Hra o 9 úrovních procvičující násobení s činiteli 0→10, 0→10. Dosažený stav je možné uložit a znovu nahrát. (Neplatí pro demoverzi.) Po splnění všech úrovní se získané body mohou zapsat do tabulky s pořadím. (Neplatí pro demoverzi.)

Free 1 10

10 Users
rating
Download Český jazyk pro 1.ročník ZŠ-2d Český jazyk pro 1.ročník ZŠ-2d icon
Český jazyk pro 1.ročník ZŠ-2d

Seznam her: Doplň písmeno Přiřazuj obrázky ke slovům (velká a malá písmena) Pošli slovo na obrázek Pošli slovo na stejné (slovo) Mluvená pexesa Otázky a odpovědi (ANO - NE) Skládej slovo ze slabik Skládej větu ze slov Pokud máte zájem o aplikaci pro počítač, informujte se na stránkách autora.

$22.00 Free 1 10

10 Users
rating
Download Český jazyk-hry pro třeťáky Český jazyk-hry pro třeťáky icon
Český jazyk-hry pro třeťáky

Aplikace obsahuje tyto hry: 1. Vyjmenovaná slova (4 úrovně, 80 výrazů pro každou obojetnou souhlásku - opakují se v dalších úrovních, čas k určení se zkracuje) 2. Vyjmenovaná slova - mix (3 úrovně, vesmírné prostředí) 3. 4x časování sloves, 3x druhy slov (pexesa) - bez nápovědy - jedná se o klasické pexeso s odkrývání…

Free 1 6

6 Users
rating
Download Matematika pro 4. roč. ZŠ Matematika pro 4. roč. ZŠ icon
Matematika pro 4. roč. ZŠ

Číselný obor: Přirozená čísla do milionu a nula. Témata: - Násobení a dělení jednociferným číslem zpaměti + hra - Sčítání a odčítání zpaměti - Porovnávání čísel - Násobení, dělení 10, 100 a jejich násobky - Písemné sčítání a odčítání - Písemné dělení jednociferným dělitelem - Zaokrouhlování a zápis čísel - Slovní úlohy - Zlomky - Číselná osa - Pís…

$19.50 Free 0 0

Summary:

Antonín Vonderka has 16 apps available and 33 deleted apps in Google Play.

Antonín Vonderka first app (MathSnakeGame1-Had Počtář) was published 3 years ago and the last one (Matematika pro 4. roč. ZŠ) was published 10 months ago .

Android total downloads for Antonín Vonderka apps sum 1762 (the most downloaded Český jazyk pro 3. ročník ZŠ for Android).

The average users' rating for Antonín Vonderka apps is 1.04/5.

Google Play categories distribution:

  • -1 apps in the category Brain & Puzzle
  • -48 apps in the category Education