Antonín Vonderka

Apps:

Download Český jazyk pro 3. ročník ZŠ Český jazyk pro 3. ročník ZŠ icon
Český jazyk pro 3. ročník ZŠ

Vyjmenovaná slova: a) na známky b) na rychlost c) závěrečná hra Podstatná jména: Určujeme rod, číslo a pád Slovní druhy: a) určujeme podstatná jména, slovesa, příslovce a předložky b) určujeme podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa a předložky Slovesa: Určujeme osobu, číslo a čas + 3 hry k procvičení Věta: a) Zá…

$22.40 Free 2 9

9 Users
rating
Download Matematika pro 2. ročník ZŠ Matematika pro 2. ročník ZŠ icon
Matematika pro 2. ročník ZŠ

Témata: (početní výkony v rozsahu 0-100) - Sčítání, odčítání + hra - Porovnávání čísel + hra - Násobení, dělení (2,3,4,5,10) + hra - Zápis a zaokrouhlování čísel - Slovní úlohy - Určování času - Číselná osa - Geometrie Pokud máte zájem o aplikaci pro počítač, informujte se na stránkách autora.

$20.00 Free 2 9

9 Users
rating
Download Slovní druhy Slovní druhy icon
Slovní druhy

Slova, ze kterých se věta skládá, jsou postupně zobrazována v dolním rámečku. Určíme druh tohoto slova a klepneme na tlačítko s příslušným číslem. Varianta A: Postup do další úrovně: 1. správně 40 2. správně 45 3. správně 48 4. správně 50 5. správně 52 6. vítězství 55 Hra končí při vyčerpání časového limitu (6 minut, limit se nemění), nebo při d…

$20.00 Free 2 9

9 Users
rating
Download Čeština pro 4. ročník ZŠ Čeština pro 4. ročník ZŠ icon
Čeština pro 4. ročník ZŠ

PODSTATNÁ JMÉNA 1) Rod, číslo, pád a vzor podstatných jmen 2) HRA - urči rod a vzor podstatného jména - Pravopis koncovek podstatných jmen 1) Rod mužský 2) Rod ženský 3) Rod střední 4) Hra - všechny rody SLOVNÍ DRUHY (SD) 1) Určování SD ve větě postupně 2) Hledání slov ve větě podle SD 3) Hra SLOVESA 1) Urči osobu, číslo a čas (hodnotí se…

$20.00 Free 2 8

8 Users
rating
Download Český jazyk pro 1.ročník ZŠ-2d Český jazyk pro 1.ročník ZŠ-2d icon
Český jazyk pro 1.ročník ZŠ-2d

Seznam her: Doplň písmeno Přiřazuj obrázky ke slovům (velká a malá písmena) Pošli slovo na obrázek Pošli slovo na stejné (slovo) Mluvená pexesa Otázky a odpovědi (ANO - NE) Skládej slovo ze slabik Skládej větu ze slov Pokud máte zájem o aplikaci pro počítač, informujte se na stránkách autora.

$22.00 Free 1 10

10 Users
rating
Download Čj-diktáty pro 5. ročník ZŠ Čj-diktáty pro 5. ročník ZŠ icon
Čj-diktáty pro 5. ročník ZŠ

Větu doplňujeme podle diktátu. Diktovaná věta může být kdykoli spuštěna znovu podle potřeby. Témata diktátů: -Shoda přísudku s podmětem -Předložky a předpony -s-, -z-, skupiny hlásek vyslovované -bje-, -pje-, -vje- -Koncovky přídavných jmen tvrdých a měkkých Pokud máte zájem o aplikaci pro počítač, informujte se na stránkách autora.

$20.00 Free 0 0

Download Matematika pro 5. ročník ZŠ Matematika pro 5. ročník ZŠ icon
Matematika pro 5. ročník ZŠ

Číselný obor: Přirozená čísla 1→1 000 000 000 a nula. Zlomky a desetinná čísla (max. 2 des. místa) (Racionální čísla > 0) 1) Násobení a dělení zpaměti 2) Sčítání a odčítání zpaměti 3) Porovnávání čísel 4) Zaokrouhlování a zápis čísel 5) Písemné sčítání a odčítání 6) Písemné násobení dvouciferným činitelem 7) Římské číslice (hra se 6 úrov…

$20.00 Free 0 0

Download Čj-diktáty pro 2. ročník ZŠ Čj-diktáty pro 2. ročník ZŠ icon
Čj-diktáty pro 2. ročník ZŠ

Věta je nejprve přečtena - je možné si ji kdykoli nechat přečíst znovu. Věta se pak rozvine k chybějícímu písmenu, které se doplňuje pomocí tlačítek. Správná odpověď i chyba je signalizována příslušným zvukem, věta se doplňuje automaticky vždy správně. V aplikaci je 8 diktátů na známky, každý obsahuje 10 vět se stálým pořadím a doplňují se 4 písme…

$20.00 Free 0 0

Download Čj-diktáty pro 3. roč. ZŠ Čj-diktáty pro 3. roč. ZŠ icon
Čj-diktáty pro 3. roč. ZŠ

Větu doplňujeme podle diktátu. Diktovaná věta může být kdykoli spuštěna znovu podle potřeby. Téma diktátů - vyjmenovaná slova. Pokud máte zájem o aplikaci pro počítač, informujte se na stránkách autora.

$19.50 Free 0 0