Antonín Vonderka

 • Český jazyk pro 5. roč. ZŠ

  $0.99

  Optimalizováno pro tablety 10" Nedoporučuje se pro tablety ACER ICONIA TAB B1-710 V aplikaci najdete tato témata: 1) Druhy zájmen (test, přehled učiva) 2) Druhy číslovek (test, hra, přehled učiva) 3) Psaní předložek a předpon s,z, předpony -vz,-roz,-bez, skupiny hlásek...

 • Matematika pro 1. ročník ZŠ

  $0.88

  Optimalizováno pro tablety 10" Nedoporučuje se pro tablety ACER ICONIA TAB B1-710 Aplikace obsahuje: Sčítání a odčítání do 5, 10 a 20 (bez přechodu desítky) Slovní úlohy do 10 a 20 Porovnávání čísel Poznávání čísel Hra Bludiště Geometrie (orientace v prostoru, geometrické útvary), určování...

 • Český jazyk pro 1.ročník ZŠ-1

  $0.88

  Optimalizováno pro tablety 10" Nedoporučuje se pro tablety ACER ICONIA TAB B1-710 Obsah aplikace: Orientace (Ukaž, co je nahoře, dole, vlevo, nad, pod, před, za ....) Logické řady (Ukaž, co do řady nepatří) Vyhledávání stejného (Najdi stejné obrázky) Části do celku (Sestav obrázek z jeho...

 • Český jazyk pro 1.ročník ZŠ-2d

  $0.84

  Optimalizováno pro tablety 10" Nedoporučuje se pro tablety ACER ICONIA TAB B1-710 Seznam her: Doplň písmeno Přiřazuj obrázky ke slovům (velká a malá písmena) Pošli slovo na obrázek Pošli slovo na stejné (slovo) Mluvená pexesa Otázky a odpovědi (ANO - NE) Skládej slovo ze slabik Skládej větu...

 • Čj-diktáty pro 3. ročník ZŠ

  $0.85

  Optimalizováno pro tablety 10" Nedoporučuje se pro tablety ACER ICONIA TAB B1-710 Větu doplňujeme podle diktátu. Diktovaná věta může být kdykoli spuštěna znovu podle potřeby. Téma diktátů - vyjmenovaná slova.

 • Anglická konverzace 1

  $0.89

  Hlavní témata: 1. Všeobecné výrazy 2. První pomoc, u lékaře 3. V hotelu Dílčí témata: 1. - Pozdravy a oslovení - Představování - Loučení - Dorozumění - Děkování - Omluvy - Souhlas - Nesouhlas - Spokojenost - Nespokojenost a rozčilení - Obavy - Překvapení - Lítost - Ujištění - Omyly - Rady -...

 • Anglická konverzace 3

  $0.89

  Hlavní témata: 1. Dovolená, prázdniny 2. Cestovní kancelář 3. Restaurace Dílčí témata: 1. - Úvod - Na pláži - Na koupališti - Pěší výlety - Lyžování - Kempování - Ubytování v soukromí 2. - Okružní jízdy - Výlety - Hraniční přechod - Celnice 3. - V restauraci - U stolu - Snídaně - Oběd,...

 • Angličtina-konverzace 2

  $1.00

  Hlavní témata: 1. Cestování autem 2. Cestování vlakem 3. Cestování hromadnou dopravou (MHD) Dílčí témata: 1. - O autě ... - Pokyny při jízdě - Dotazy na cestu - U čerpací stanice - V půjčovně aut - Poruchy - V autoopravně - Dopravní nehoda - Dopravní přestupek - Taxi - Autostop 2. - Úvodem ......

 • Násobení pro dva

  $0.90

  Optimalizováno pro tablety 10" Nedoporučuje se pro tablety ACER ICONIA TAB B1-710 Kdo umí lépe malou násobilku? Rozhodne o tom tato hra o 5 úrovních pro dva hráče. Zvolit můžete samostatné úrovně nebo postupovat od první - výsledky se sčítají.

 • Čj pro 4. ročník ZŠ 2. část

  $0.90

  Pravopis koncovek podstatných jmen Samostatně rod mužský, ženský a střední - celé věty Všechny rody - slovní spojení (části vět)

 • Vlastivěda pro 4.ročník ZŠ-Z

  $0.87

  Optimalizováno pro tablety 10" Nedoporučuje se pro tablety ACER ICONIA TAB B1-710 Testovací hry s ukládáním získaných bodů. Témata: Města Pohoří Nejvyšší hory Řeky Řeka a její části Chráněné krajinné oblasti Orientace na mapě

 • Čj-diktáty pro 2. ročník ZŠ

  $0.90

  Věta je nejprve přečtena - je možné si ji kdykoli nechat přečíst znovu. Věta se pak rozvine k chybějícímu písmenu, které se doplňuje pomocí tlačítek. Správná odpověď i chyba je signalizována příslušným zvukem, věta se doplňuje automaticky vždy správně. V aplikaci je 8 diktátů na známky, každý...

 • Matematika pro 5. ročník ZŠ

  $1.09

  Číselný obor: Přirozená čísla 1→1 000 000 000 a nula. Zlomky a desetinná čísla (max. 2 des. místa) (Racionální čísla > 0) 1) Násobení a dělení zpaměti 2) Sčítání a odčítání zpaměti 3) Porovnávání čísel 4) Zaokrouhlování a zápis čísel 5) Písemné sčítání a odčítání 6) Písemné násobení...

 • Čeština pro 4. ročník ZŠ

  (80)

  (1)


  $0.98

  PODSTATNÁ JMÉNA 1) Rod, číslo, pád a vzor podstatných jmen 2) HRA - urči rod a vzor podstatného jména - Pravopis koncovek podstatných jmen 1) Rod mužský 2) Rod ženský 3) Rod střední 4) Hra - všechny rody SLOVNÍ DRUHY (SD) 1) Určování SD ve větě postupně 2) Hledání slov ve větě podle SD 3)...

 • Matematika pro 3. ročník ZŠ

  (80)

  (1)


  $0.98

  Seznam témat: 1 - Násobení a dělení (beze zbytku) + HRA 2 - Sčítání, odčítání (zpaměti) + HRA 3 - Porovnávání čísel + HRA 4 - Písemné sčítání a odčítání 5 - Dělení se zbytkem 6 - Zaokrouhlování, zápis čísel 7 - Slovní úlohy, zápis výsledku do tabulky Pořadí a body 8 -...

 • Are you this developer?