Do you have app related questions?Ask the Appszoom team and get a personalized answer within 24hrs!X Close

Antonín Vonderka

 • Matematika pro 3. ročník ZŠ

  Matematika pro 3. ročník ZŠ

  (80)

  (1)


  $1.10

  Seznam témat: 1 - Násobení a dělení (beze zbytku) + HRA 2 - Sčítání, odčítání (zpaměti) + HRA 3 - Porovnávání čísel + HRA 4 - Písemné sčítání a odčítání 5 - Dělení se zbytkem 6 - Zaokrouhlování, zápis čísel 7 - Slovní úlohy, zápis výsledku do tabulky Pořadí a body 8 -...

 • Hrátky s násobilkou - DEMO

  Hrátky s násobilkou - DEMO

  (80)

  (1)


  FREE

  Hra o 9 úrovních procvičující násobení s činiteli 0→10, 0→10. Dosažený stav je možné uložit a znovu nahrát. (Neplatí pro demoverzi.) Po splnění všech úrovní se získané body mohou zapsat do tabulky s pořadím. (Neplatí pro demoverzi.)

 • Anglická konverzace 1

  Anglická konverzace 1

  $0.91

  Hlavní témata: 1. Všeobecné výrazy 2. První pomoc, u lékaře 3. V hotelu Dílčí témata: 1. - Pozdravy a oslovení - Představování - Loučení - Dorozumění - Děkování - Omluvy - Souhlas - Nesouhlas - Spokojenost - Nespokojenost a rozčilení - Obavy - Překvapení - Lítost - Ujištění - Omyly - Rady -...

 • Anglická konverzace 3

  Anglická konverzace 3

  $0.91

  Hlavní témata: 1. Dovolená, prázdniny 2. Cestovní kancelář 3. Restaurace Dílčí témata: 1. - Úvod - Na pláži - Na koupališti - Pěší výlety - Lyžování - Kempování - Ubytování v soukromí 2. - Okružní jízdy - Výlety - Hraniční přechod - Celnice 3. - V restauraci - U stolu - Snídaně - Oběd,...

 • Vlastivěda pro 4.ročník ZŠ-1Z

  Vlastivěda pro 4.ročník ZŠ-1Z

  $0.91

  Testovací hry s ukládáním získaných bodů. Témata: -Města -Pohoří -Nejvyšší hory -Řeky -Řeka a její části -Chráněné krajinné oblasti -Orientace na mapě

 • Angličtina - Mluvená pexesa

  Angličtina - Mluvená pexesa

  $0.91

  Mluvená pexesa - po klepnutí na kartu s otazníkem slyšíme anglický výraz, ostatní karty obsahují psaný výraz český. Dokončená pexesa lze ukládat, body se sčítají. Témata: Pexeso 1- 3: Barvy, čísla, pozdravy Pexeso 4: Čísla 11 - 20 Pexeso 5: Dny v týdnu Pexeso 6: Hodiny Pexeso 7: Oblečení Pexeso 8...

 • Slovní druhy

  Slovní druhy

  $1.10

  Ve hře o 6 úrovních určujeme 10 druhů slov v zobrazené větě. Slova, ze kterých se věta skládá, jsou postupně zobrazována v dolním rámečku. Určíme druh tohoto slova a klepneme na tlačítko s příslušným číslem. Postup do další úrovně: 1. správně 40 2. správně 45 3. správně 48 4. správně 50 5....

 • Čeština pro 4. ročník ZŠ

  Čeština pro 4. ročník ZŠ

  $1.28

  PODSTATNÁ JMÉNA 1) Rod, číslo, pád a vzor podstatných jmen 2) HRA - urči rod a vzor podstatného jména - Pravopis koncovek podstatných jmen 1) Rod mužský 2) Rod ženský 3) Rod střední 4) Hra - všechny rody SLOVNÍ DRUHY (SD) 1) Určování SD ve větě postupně 2) Hledání slov ve větě podle SD 3)...

 • Český jazyk pro 1.ročník ZŠ-2

  Český jazyk pro 1.ročník ZŠ-2

  $0.91

  Seznam her: Doplň písmeno Přiřazuj obrázky ke slovům (velká a malá písmena) Pošli slovo na obrázek Pošli slovo na stejné (slovo) Mluvená pexesa Otázky a odpovědi (ANO - NE) Skládej slovo ze slabik Skládej větu ze slov

 • Matematika pro 1. ročník ZŠ

  Matematika pro 1. ročník ZŠ

  $1.10

  Aplikace obsahuje: Sčítání a odčítání do 5, 10 a 20 (bez přechodu desítky) Slovní úlohy do 10 a 20 Porovnávání čísel Poznávání čísel Hra Bludiště Geometrie (orientace v prostoru, geometrické útvary), určování času (celé hodiny)

 • Hrátky s násobilkou

  Hrátky s násobilkou

  $0.91

  Hra o 9 úrovních procvičující násobení s činiteli 0→10, 0→10. Dosažený stav je možné uložit a znovu nahrát. Po splnění všech úrovní se získané body mohou zapsat do tabulky s pořadím.

 • Matematika pro 2. ročník ZŠ

  Matematika pro 2. ročník ZŠ

  $1.10

  Témata: (početní výkony v rozsahu 0-100) - Sčítání, odčítání + hra - Porovnávání čísel + hra - Násobení, dělení (2,3,4,5,10) + hra - Zápis a zaokrouhlování čísel - Slovní úlohy - Určování času - Číselná osa - Geometrie

 • Matematika pro 4. ročník ZŠ

  Matematika pro 4. ročník ZŠ

  $1.10

  Číselný obor: Přirozená čísla do milionu a nula. Témata: - Násobení a dělení jednociferným číslem zpaměti + hra - Sčítání a odčítání zpaměti - Porovnávání čísel - Násobení, dělení 10, 100 a jejich násobky - Písemné sčítání a odčítání - Písemné dělení jednociferným dělitelem - Zaokrouhlování a...

 • Český jazyk pro 1.ročník ZŠ-1

  Český jazyk pro 1.ročník ZŠ-1

  $0.91

  Obsah aplikace: Orientace (Ukaž, co je nahoře, dole, vlevo, nad, pod, před, za ....) Logické řady (Ukaž, co do řady nepatří) Vyhledávání stejného (Najdi stejné obrázky) Části do celku (Sestav obrázek z jeho částí) Posloupnost - určování pořadí (První, poslední ...) Vyber obrázky, jejichž...

 • Český jazyk pro 3. ročník ZŠ

  Český jazyk pro 3. ročník ZŠ

  (80)

  (1)


  $1.10

  Vyjmenovaná slova: a) na známky b) na rychlost c) závěrečná hra Podstatná jména: Určujeme rod, číslo a pád Slovní druhy: a) určujeme podstatná jména, slovesa, příslovce a předložky b) určujeme podstatná jména, přídavnájména, zájmena, číslovky, slovesa a předložky Slovesa: Určujeme...

 • Are you this developer?