Antonín Vonderka

 • Matematika pro 2. ročník ZŠ

  (80)

  (1)


  $0.99

  Témata: (početní výkony v rozsahu 0-100) - Sčítání, odčítání + hra - Porovnávání čísel + hra - Násobení, dělení (2,3,4,5,10) + hra - Zápis a zaokrouhlování čísel - Slovní úlohy - Určování času - Číselná osa - Geometrie

 • Matematika pro 3. ročník ZŠ

  (72)

  (2)


  $0.99

  Seznam témat: 1 - Násobení a dělení (beze zbytku) + HRA 2 - Sčítání, odčítání (zpaměti) + HRA 3 - Porovnávání čísel + HRA 4 - Písemné sčítání a odčítání 5 - Dělení se zbytkem 6 - Zaokrouhlování, zápis čísel 7 - Slovní úlohy, zápis výsledku do tabulky Pořadí a body 8 -...

 • Český jazyk pro 5. roč. ZŠ

  $0.99

  V aplikaci najdete tato témata: 1) Druhy zájmen (test, přehled učiva) 2) Druhy číslovek (test, hra, přehled učiva) 3) Psaní předložek a předpon s,z, předpony -vz,-roz,-bez, skupiny hlásek vyslovovaných -bje-, -pje-, -vje- 4) Shoda přísudku s podmětem 5) Pravopis koncovek...

 • Čeština pro 4. ročník ZŠ

  (80)

  (1)


  $0.99

  PODSTATNÁ JMÉNA 1) Rod, číslo, pád a vzor podstatných jmen 2) HRA - urči rod a vzor podstatného jména - Pravopis koncovek podstatných jmen 1) Rod mužský 2) Rod ženský 3) Rod střední 4) Hra - všechny rody SLOVNÍ DRUHY (SD) 1) Určování SD ve větě postupně 2) Hledání slov ve větě podle SD 3)...

 • Český jazyk pro 2. ročník ZŠ

  (16)

  (1)


  $0.99

  Témata: 1) Tvrdé a měkké souhlásky 2) Psaní u-ů-ú ve slovech 3) Párové souhlásky (spodoba znělosti) + HRA 4) Řazení slov podle abecedy 5) Druhy vět (oznamovací, rozkazovací, tázací a přací) 6) Slovní druhy (podstatné jméno, sloveso, předložka) 7) Věta, slova, slabiky 8) Samohlásky a...

 • Slovní druhy

  (80)

  (1)


  $0.99

  Ve hře o 6 úrovních určujeme 10 druhů slov v zobrazené větě. Slova, ze kterých se věta skládá, jsou postupně zobrazována v dolním rámečku. Určíme druh tohoto slova a klepneme na tlačítko s příslušným číslem. Postup do další úrovně: 1. správně 40 2. správně 45 3. správně 48 4. správně 50 5....

 • Český jazyk pro 3. ročník ZŠ

  (72)

  (2)


  $0.99

  Vyjmenovaná slova: a) na známky b) na rychlost c) závěrečná hra Podstatná jména: Určujeme rod, číslo a pád Slovní druhy: a) určujeme podstatná jména, slovesa, příslovce a předložky b) určujeme podstatná jména, přídavnájména, zájmena, číslovky, slovesa a předložky Slovesa: Určujeme...

 • Čj-diktáty pro 3. roč. ZŠ

  $0.79

  Větu doplňujeme podle diktátu. Diktovaná věta může být kdykoli spuštěna znovu podle potřeby. Téma diktátů - vyjmenovaná slova.

 • Vlastivěda pro 5.ročník ZŠ-Z

  $0.78

  Testovací hry s ukládáním získaných bodů. Témata: Ostrovy a poloostrovy Evropy Pohoří a nížiny Vodstvo (řeky, moře, oceány) Města našich sousedů Hlavní města evropských států

 • Český jazyk pro 1.ročník ZŠ-1

  $0.99

  Optimalizováno pro tablety 10" Nedoporučuje se pro tablety ACER ICONIA TAB B1-710 Obsah aplikace: Orientace (Ukaž, co je nahoře, dole, vlevo, nad, pod, před, za ....) Logické řady (Ukaž, co do řady nepatří) Vyhledávání stejného (Najdi stejné obrázky) Části do celku (Sestav obrázek z jeho...

 • Čj-diktáty pro 5. ročník ZŠ

  $0.78

  Větu doplňujeme podle diktátu. Diktovaná věta může být kdykoli spuštěna znovu podle potřeby. Posledně získaná známka se trvale zobrazí v menu. Témata diktátů: -Shoda přísudku s podmětem -Předložky a předpony -s-, -z-, skupiny hlásek vyslovované -bje-, -pje-, -vje- -Koncovky přídavných jmen...

 • Čj-diktáty pro 2. ročník ZŠ

  $0.78

  Věta je nejprve přečtena - je možné si ji kdykoli nechat přečíst znovu. Věta se pak rozvine k chybějícímu písmenu, které se doplňuje pomocí tlačítek. Správná odpověď i chyba je signalizována příslušným zvukem, věta se doplňuje automaticky vždy správně. V aplikaci je 8 diktátů na známky, každý...

 • Matematika pro 1. ročník ZŠ

  (16)

  (1)


  $0.78

  Optimalizováno pro tablety 10" Nedoporučuje se pro tablety ACER ICONIA TAB B1-710 Aplikace obsahuje: Sčítání a odčítání do 5, 10 a 20 (bez přechodu desítky) Slovní úlohy do 10 a 20 Porovnávání čísel Poznávání čísel Hra Bludiště Geometrie (orientace v prostoru, geometrické útvary), určování...

 • Matematika pro 4. ročník ZŠ

  (16)

  (1)


  $0.79

  Číselný obor: Přirozená čísla do milionu a nula. Témata: - Násobení a dělení jednociferným číslem zpaměti + hra - Sčítání a odčítání zpaměti - Porovnávání čísel - Násobení, dělení 10, 100 a jejich násobky - Písemné sčítání a odčítání - Písemné dělení jednociferným dělitelem - Zaokrouhlování a...

 • Český jazyk pro 1.ročník ZŠ-2d

  $0.99

  Optimalizováno pro tablety 10" Nedoporučuje se pro tablety ACER ICONIA TAB B1-710 Seznam her: Doplň písmeno Přiřazuj obrázky ke slovům (velká a malá písmena) Pošli slovo na obrázek Pošli slovo na stejné (slovo) Mluvená pexesa Otázky a odpovědi (ANO - NE) Skládej slovo ze slabik Skládej větu...

 • Are you this developer?