Antonín Vonderka

 • Český jazyk pro 2. ročník ZŠ

  Český jazyk pro 2. ročník ZŠ

  (64)

  (1)


  $1.14

  Témata: 1) Tvrdé a měkké souhlásky 2) Psaní u-ů-ú ve slovech 3) Párové souhlásky (spodoba znělosti) + HRA 4) Řazení slov podle abecedy 5) Druhy vět (oznamovací, rozkazovací, tázací a přací) 6) Slovní druhy (podstatné jméno, sloveso, předložka) 7) Věta, slova, slabiky 8) Samohlásky a...

 • Matematika pro 4. ročník ZŠ

  Matematika pro 4. ročník ZŠ

  $1.14

  Číselný obor: Přirozená čísla do milionu a nula. Témata: - Násobení a dělení jednociferným číslem zpaměti + hra - Sčítání a odčítání zpaměti - Porovnávání čísel - Násobení, dělení 10, 100 a jejich násobky - Písemné sčítání a odčítání - Písemné dělení jednociferným dělitelem - Zaokrouhlování a...

 • Český jazyk pro 4. ročník ZŠ

  Český jazyk pro 4. ročník ZŠ

  $1.14

  PODSTATNÁ JMÉNA 1) Rod, číslo, pád a vzor podstatných jmen 2) HRA - urči rod a vzor podstatného jména - Pravopis koncovek podstatných jmen 1) Rod mužský 2) Rod ženský 3) Rod střední 4) Hra - všechny rody SLOVNÍ DRUHY (SD) 1) Určování SD ve větě postupně 2) Hledání slov ve větě podle SD 3)...

 • Český jazyk pro 3. ročník ZŠ

  Český jazyk pro 3. ročník ZŠ

  $1.14

  Vyjmenovaná slova: a) na známky b) na rychlost c) závěrečná hra Podstatná jména: Určujeme rod, číslo a pád Slovní druhy: a) určujeme podstatná jména, slovesa, příslovce a předložky b) určujeme podstatná jména, přídavnájména, zájmena, číslovky, slovesa a předložky Slovesa: Určujeme...

 • Angličtina-konverzace 2

  Angličtina-konverzace 2

  $0.95

  Hlavní témata: 1. Cestování autem 2. Cestování vlakem 3. Cestování hromadnou dopravou (MHD) Dílčí témata: 1. - O autě ... - Pokyny při jízdě - Dotazy na cestu - U čerpací stanice - V půjčovně aut - Poruchy - V autoopravně - Dopravní nehoda - Dopravní přestupek - Taxi - Autostop 2. - Úvodem ......

 • Are you this developer?