AntTek Inc.

Apps:

Download Chặn cuộc gọi (Blacklist) Chặn cuộc gọi (Blacklist) icon
Chặn cuộc gọi (Blacklist)

Chặn cuộc gọi là công cụ lọc cuộc gọi và tin nhắn cao cấp. Chỉ cần tạo một danh sách đen và yên tâm không bị người khác quấy rầy. Ứng dụng này hoạt động dựa trên số điện thoại gọi đến (caller ID). Bạn có thể được tổ chức thành các danh sách đen, danh sách ngoại lệ và thay đổi lựa chọn chặn (cuộc gọi hoặc tin nhắn) cho từng số. Kit Kat users: SMS…

Free 1.9K 8.6

8.6 Users
rating
Download Ultimate Secret Box (Call&MMS) Ultimate Secret Box (Call&MMS) icon
Ultimate Secret Box (Call&MMS)

NEW: MMS supports, hide your message with pictures now Ultimate Secret Box allows you to hide call logs and text messages in a password protection box. It's now fully compatible with Ice Cream Sandwich (ICS) Build upon Blacklist technology, this small box is completely secure and protect your privacy. Once you add a number into this box, n…

Free 1.7K 8

8 Users
rating
Download Group SMS & Scheduler Group SMS & Scheduler icon
Group SMS & Scheduler

Please uninstall old version and reinstall the app from Market if it crashed after updating. If the app is force close when you upgrade from older version (before 4.0), go to phone/Settings/Applications/Manage Applications/Group SMS Free/Clear Data to get it works Group SMS utility: - Send SMS to groups or individual in one click - Template enabl…

Free 561 7.4

7.4 Users
rating
Download Daftar Hitam (Blacklist) Daftar Hitam (Blacklist) icon
Daftar Hitam (Blacklist)

Memblokir panggilan adalah (daftar hitam) cara menyaring panggilan dan pesan telephon secara unggul. Hanya dengan pembuatan daftar hitam, kamu bisa menikmati rasa tenang karena tidak terganggu orang lain. Aplikasi ini bekerja berdasarkan nomor panggilan masuk (panggilan ID). Kamu bisa mengaturkan nomor telephon itu di dalam daftar hitam, daftar p…

Free 625 8.4

8.4 Users
rating
Download Outgoing Call Blocker Outgoing Call Blocker icon
Outgoing Call Blocker

This is best if you give your phone to your childrens, toddlers, or curious people. Outgoing Call Blocker supports to filter outgoing calls ☆ Prohibit outgoing call for selected numbers (FDN numbers) (PRO) ☆ Password confirmation before making outgoing call for selected numbers ☆ Confirm receiver before for making outgoing call for selected numb…

Free 300 7.4

7.4 Users
rating
Download บัญชีดำ (Blacklist) บัญชีดำ (Blacklist) icon
บัญชีดำ (Blacklist)

นี้เป็นสายขั้นสูง / sms กรองและเครื่องมือป้องกัน สร้างรายการสีดำและอยู่อย่างปลอดภัยกับโทรศัพท์ Android ของคุณ นี้เป็น app ง่าย แต่คุณลักษณะหลากหลายและมีประสิทธิภาพในการจัดการข้อความที่โทร / ข้อความที่ไม่พึงประสงค์จากทุกคน app นี้ทำงานร่วมกับโทร ID ต่อ (จำนวนขาเข้า) ขั้นพื้นฐาน หมายเลขโทรสามารถจัดลงในบัญชีดำหรือรายการข้อยกเว้นและการกำหนดค่าตัวเลือก…

Free 245 8.4

8.4 Users
rating
Download Blacklist ProKey Blacklist ProKey icon
Blacklist ProKey

This ProKey uses to unlock Pro feature on Blacklist app. This ProKey replaces the old stand-alone Pro-version (*). How to use: - Once you install this key, you should restart USB in order to recognize the key. If it does not still recognize it, please restart your phone and try again - You should'n uninstall the key or revert to free version…

$3.31 119 7.4

7.4 Users
rating
Download Feketelistára (Blacklist) Feketelistára (Blacklist) icon
Feketelistára (Blacklist)

***Kérjük indítsa újra a telefont frissítés után. Ha nem tudja megnyitni az alkalmazást a frissítés után, távolítsa el és telepítse újra az alkalmazást *** Ez egy speciális hívás / sms szűrő és blokkoló eszközök. Hozzon létre egy feketelistát tartós biztonság az Ön Android telefon. Ez egy egyszerű alkalmazás, hanem gazdag és nagy teljesítményű fu…

Free 56 7.8

7.8 Users
rating
Download Ultimate Secret Box ProKey Ultimate Secret Box ProKey icon
Ultimate Secret Box ProKey

This ProKey replaces the old stand-alone Pro-version. How to use: - Once you install this key, you should restart USB in order to recognize the key. If it does not still recognize it, please restart your phone and try again - You should'n uninstall the key or revert to free version *** If you previously purchased Pro-version. Purchase this ke…

$2.99 106 6.8

6.8 Users
rating
Download System App Freezer & Remover System App Freezer & Remover icon
System App Freezer & Remover

For ROOT access device only. Features: ☆ Freeze/defrost SYSTEM apps and REGULAR apps ☆ Delete system apps (.apk and data) ☆ Uninstall regular apps. ☆ Different type of filters (running apps, system apps, regular apps) ☆ Recover frozen apps after reset/ROM upgrade Some system apps are VERY important. Please pay attention when freezes them. Freezin…

$1.65 57 8.6

8.6 Users
rating