app.feee

Apps:

Download Tu Dien Anh Viet,Viet Anh Tu Dien Anh Viet,Viet Anh icon
Tu Dien Anh Viet,Viet Anh

Từ điển Anh-Việt và Việt-Anht, có hơn 100.000 từ tiếng anh và hơn 40.000 từ tiếng việt sử dụng hoàn toàn offline Version 2.0 - Thêm phiên âm cho từng từ - Cho phép xem lại lịch sử tra cứu Version 1.0 - Tìm kiếm và bộ lọc từ hay cụm từ với các từ khóa trong từ điển - Tìm kiếm bằng giọng nói - Thêm những từ yêu thích của bạn

Free 15.1K 8.6

8.6 Users
rating
Download فرهنگ لغت انگلیسی فارسی فرهنگ لغت انگلیسی فارسی icon
فرهنگ لغت انگلیسی فارسی

Are you studying English and you want to know the meaning in Persion, Then this is program is for you. A complete offline English to Persion trainer. You also can say its English-Persion Features of this App are: * Layout is very simple and useful * Voice search * Bookmark * View History * Can clear the History

Free 3.9K 8.2

8.2 Users
rating
Download English Malay , Malay English English Malay , Malay English icon
English Malay , Malay English

Function * Layout very simple and useful * Voice search * Bookmark * View History * Clear the History * Using Offline

Free 2.5K 8.4

8.4 Users
rating
Download Dictionary English English Dictionary English English icon
Dictionary English English

The free offline English dictionary application explains the meaning of English words! Features ♦ More than 130000 words ♦ Example for words ♦ Works offline ♦ Read ♦ Voice search ♦ Favorite words ♦ History ♦ Suggestions

Free 2.2K 8.2

8.2 Users
rating
Download Karaoke Việt Nam (có lời) Karaoke Việt Nam (có lời) icon
Karaoke Việt Nam (có lời)

Tính năng : - Tra cứu bài hát karaoke đầu 5 số Arirang - Tra cứu bài hát karaoke đầu 6 số Cali - Tìm kiếm nhanh - Tìm theo mã bài hát - Tìm theo tác giả - Có lời bài hát - Giao diện thân thiện dễ sử dụng

Free 1.3K 8.2

8.2 Users
rating
Download English Lao,Lao English English Lao,Lao English icon
English Lao,Lao English

Function * Layout very simple and useful * Voice search * Bookmark * View History * Clear the History * Using Offline

Free 1K 8.2

8.2 Users
rating
Download Hindi English grammar book Hindi English grammar book icon
Hindi English grammar book

Version 2.0 - Update 3000 oxford common - Update new inteface for Practice grammar 1.Grammar Test This app English Grammar with more 1600 question. - Users can post the questions on Facebook wall and discuss with friends, - Learn English grammar on your Android - Test - Add favorites 2.Grammar Book This application is the best way to improve your…

Free 871 8

8 Users
rating
Download English Tagalog DictionaryMini English Tagalog DictionaryMini icon
English Tagalog DictionaryMini

Function : * Layout very simple and useful * Voice search * Bookmark * View History * Clear the History * Using Offline

Free 713 8.4

8.4 Users
rating
Download Hindi English,English Hindi Hindi English,English Hindi icon
Hindi English,English Hindi

Function : * Layout very simple and useful * Voice search * Bookmark * View History * Clear the History * Using Offline

Free 1.1K 8

8 Users
rating
Download English Khmer Dictionary English Khmer Dictionary icon
English Khmer Dictionary

* Layout very simple and useful * Voice search * Bookmark * View History * Clear the History * Using Offline

Free 488 8.4

8.4 Users
rating