app.feee

 • English Indonesia Dictionary

  (67)

  (368)


  FREE

  Function : * Layout very simple and useful * Voice search * Bookmark * View History * Clear the History * Using Offline

 • English Thai,Thai English Dict

  (66)

  (79)


  FREE

  Function : * Layout very simple and useful * Voice search * Bookmark * View History * Clear the History * Using Offline

 • English Turkey, Turkey English

  (62)

  (140)


  FREE

  Function : * Layout very simple and useful * Voice search * Bookmark * View History * Clear the History * Using Offline

 • English Khmer Dictionary

  (69)

  (175)


  FREE

  * Layout very simple and useful * Voice search * Bookmark * View History * Clear the History * Using Offline

 • English Lao,Lao English Pro

  $1.96

  Function * Layout very simple and useful * Voice search * Bookmark * View History * Clear the History * Using Offline

 • English Lao,Lao English

  (16)

  (593)


  FREE

  Function * Layout very simple and useful * Voice search * Bookmark * View History * Clear the History * Using Offline

 • English Malay , Malay English

  (53)

  (777)


  FREE

  Function * Layout very simple and useful * Voice search * Bookmark * View History * Clear the History * Using Offline

 • English Tagalog DictionaryMini

  (34)

  (354)


  FREE

  Function : * Layout very simple and useful * Voice search * Bookmark * View History * Clear the History * Using Offline

 • فرهنگ لغت انگلیسی فارسی

  (66)

  (2,148)


  FREE

  Are you studying English and you want to know the meaning in Persion, Then this is program is for you. A complete offline English to Persion trainer. You also can say its English-Persion Features of this App are: * Layout is very simple and useful * Voice search * Bookmark * View History * Can...

 • Pro English Tagalog Dictionary

  $1.96

  Function : * Layout very simple and useful * Voice search * Bookmark * View History * Clear the History * Using Offline

 • Karaoke Việt Nam (có lời)

  (45)

  (935)


  FREE

  Tính năng : - Tra cứu bài hát karaoke đầu 5 số Arirang - Tra cứu bài hát karaoke đầu 6 số Cali - Tìm kiếm nhanh - Tìm theo mã bài hát - Tìm theo tác giả - Có lời bài hát - Giao diện thân thiện dễ sử dụng

 • Từ Điển Anh việt,Việt Anh

  (50)

  (7,214)


  FREE

  Từ điển Anh-Việt và Việt-Anht, có hơn 100.000 từ tiếng anh và hơn 40.000 từ tiếng việt sử dụng hoàn toàn offline Version 2.0 - Thêm phiên âm cho từng từ - Cho phép xem lại lịch sử tra cứu Version 1.0 - Tìm kiếm và bộ lọc từ hay cụm từ với các từ khóa trong từ điển - Tìm kiếm bằng giọng nói - Thêm...

 • Dictionary English Persian Pro

  $1.96

  Function : * Layout very simple and useful * Voice search * Bookmark * View History * Clear the History * Using Offline

 • Dictionary English Malay Pro

  $1.96

  Function : * Layout very simple and useful * Voice search * Bookmark * View History * Clear the History * Using Offline

 • English Khmer Dictionary Pro

  $1.96

  * Layout very simple and useful * Voice search * Bookmark * View History * Clear the History * Using Offline * No Ads

 • Are you this developer?