app.feee

 • Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản

  Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản

  (70)

  (214)


  FREE

  ► app.free xin giới thiệu đến các bạn ứng dụng "Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản", ứng dụng gồm những bài học ngữ pháp theo nhiều cấp độ: bài học ngữ pháp cơ bản, ngữ pháp tiếng Anh thực hành - Grammar In User, những bài học về cách phát âm chuẩn trong tiếng Anh. ► Các chức năng nổi bật của...

 • Lời Bài Hát,Tìm Lời Bài Hát

  Lời Bài Hát,Tìm Lời Bài Hát

  FREE

  Đây là ứng dụng cho phép tìm bài hát và xem lời một cach nhanh chóng và tiện lợi,ứng dụng miến phí hoàn toàn và có thể sử dụng offline mọi lúc mọi nơi.

 • Dictionary English English

  Dictionary English English

  (66)

  (451)


  FREE

  The free offline English dictionary application explains the meaning of English words! Features ♦ More than 130000 words ♦ Example for words ♦ Fast as it works offline, internet is used only when a word is not found in the offline dictionary ♦ Read ♦ Voice search ♦ Favorite words ♦ History ♦...

 • Dictionary English English Pro

  Dictionary English English Pro

  $1.98

  The offline English dictionary application explains the meaning of English words! Features ♦ More than 130000 words ♦ Example for words ♦ Fast as it works offline, internet is used only when a word is not found in the offline dictionary ♦ Read ♦ Voice search ♦ Favorite words ♦ History ♦...

 • English Lao,Lao English

  English Lao,Lao English

  (64)

  (345)


  FREE

  English Lao Dictionary Offline Free (English Burmese Dictionary Offline Free): This is the most sufficient free English - Lao , Lao - English offline dictionary for android with words updated regularly in term of quantity of words and their meaning. Are you studying English and you want to know...

 • Karaoke Việt Nam (có lời)

  Karaoke Việt Nam (có lời)

  (66)

  (407)


  FREE

  version 2.0 cập nhật vol 49 - Karaoke việt nam - Karaoke viet nam - Tra cứu bài hát karaoke đầu 5 số Arirang - Tra cứu bài hát karaoke đầu 6 số Cali - Tìm kiếm nhanh Tìm theo mã bài hát Tìm theo tác giả - Có lời bài hát - Giao diện thân thiện dễ sử...

 • Dict Mini English Indonesia

  Dict Mini English Indonesia

  (67)

  (11)


  FREE

  Function : * Layout very simple and useful * Voice search * Bookmark * View History * Clear the History * Using Offline

 • Words Common English Lao

  Words Common English Lao

  (58)

  (8)


  FREE

  According to Oxford University from 3000 is just enough for a native speaker of English communication. English as a foreign language is extremely important in today's modern life. It is the key to open the gates of knowledge, is a prerequisite for the job of your dreams .... List of most...

 • Dictionary English Persian Pro

  Dictionary English Persian Pro

  $0.99

  Are you studying English and you want to know the meaning in Persion, Then this is program is for you. A complete offline English to Persion trainer. You also can say its English-Persion Singapore... Features of this App are: * Layout is very simple and useful * Text to speech feature added *...

 • 字典英语中国,中国字典英语

  字典英语中国,中国字典英语

  FREE

  你在学习英语,你要知道在中国的意思,那么这就是程序是给你的。一个完整的离线英语对中国教练。你也可以说,它的英文 - 中国词典。中国词典... 中国的语言是一种语言,它是口语在肯尼亚,坦桑尼亚,乌干达,卢旺达,布隆迪,莫桑比克和刚果民主共和国,以及马约特岛 ***100%免费数据和仿射性质*** 这个应用程序的特点是: *布局是非常简单而有用的 *文本到语音功能添加 *语音搜索 *书签 *查看Hisory *可以清除历史记录 *最大数据用于...

 • Words Common English Persian

  Words Common English Persian

  (69)

  (7)


  FREE

  According to Oxford University from 3000 is just enough for a native speaker of English communication. English as a foreign language is extremely important in today's modern life. It is the key to open the gates of knowledge, is a prerequisite for the job of your dreams .... List of most...

 • Dictionary English Malay Pro

  Dictionary English Malay Pro

  $0.99

  Are you studying English and you want to know the meaning in Malay, Then this is program is for you. A complete offline English to Malay trainer. You also can say its English-Malay Singapore... Features of this App are: * Layout is very simple and useful * Text to speech feature added * Voice...

 • Dictionary English Swahili

  Dictionary English Swahili

  (59)

  (6)


  FREE

  Are you studying English and you want to know the meaning in Swahili, Then this is program is for you. A complete offline English to Swahili trainer. You also can say its English-Swahili Dictionary. Swahili Dictionary... Language Swahili (or Kiswahili) is a language, which is spoken in Kenya,...

 • الكلمات الإنجليزية المشتركة

  الكلمات الإنجليزية المشتركة

  (80)

  (1)


  FREE

  وفقا لجامعة أكسفورد من 3000 هو فقط ما يكفي للمتحدث الأصلي من التواصل باللغة الإنجليزية. اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية هو في غاية الأهمية في الحياة الحديثة اليوم. بل هو المفتاح لفتح أبواب المعرفة، هو شرط أساسي للحصول على الوظيفة أحلامك .... قائمة الأكثر شيوعا 3000 الكلمات الإنجليزية التي اختارها...

 • Words Common English Malay

  Words Common English Malay

  (74)

  (11)


  FREE

  According to Oxford University from 3000 is just enough for a native speaker of English communication. English as a foreign language is extremely important in today's modern life. It is the key to open the gates of knowledge, is a prerequisite for the job of your dreams .... List of most...

 • Are you this developer?