AptDev

 • TourGuide

  TourGuide

  (80)

  (8)


  FREE

  Qëllimi i TourGuide është motivimi dhe njohuria e turistëve, lidhur me turizmin e Prizrenit, po ashtu edhe njoftim i turistëve për monumentet historike dhe mbi bukurit e natyrës që i posedon Prizreni. Po ashtu Turistët do të kenë rastin që pa kurfar cicëroni, të mësojnë rreth monumenteve...

 • Are you this developer?