AXISNET

Apps:

Download Bảng chữ cái Bảng chữ cái icon
Bảng chữ cái

Các phụ huynh đã từng lo lắng cho bé sắp đến trường tập viết bao giờ chưa ? Các phụ huynh gặp khó khăn gì khi dạy bé tập viết? Ứng dụng rất đơn giản này sẽ giúp các bé vừa chơi vừa học. Thật là thú vị phải không nhỉ. Hãy cho các bé tự khám phá nhé các bạn. Hướng dẫn: 1. Khởi động ứng dụng 2. Chọn hàng chữ tập viết *) a á â b c d đ e g *) h…

Free 811 8.6

8.6 Users
rating
Download SmartCatch SmartCatch icon
SmartCatch

During operation, in the train, in a meeting, in class, in hospital, when they are in theater, Have you ever received a phone call you do not want? Suma can be resolved by catch. Note: more terminals can be used in OS version 2.1 3.2in (240x320) will be in full-screen mode. Lúc các bạn đang Lái xe, trên xe Bus, trong cuộc họp, trong lớp học…

Free 29 7.6

7.6 Users
rating
Download SmartVoice9 SmartVoice9 icon
SmartVoice9

Let's talk a name to make a call! ! (SmartVoice9) When you're in a hurry, when your hands are busy, when you can not enter an address book, and so on ... When can not take one's eyes off You can make a phone call in the voice and easy operation! ! It is SmartVoice9 Three features of SmartVoice9 ①I make a phone call by voice ②Speed ph…

$1.29 7 8

8 Users
rating