BAKA APP - Logo

BAKA APP

Apps:

Download Auto answer call Auto answer call icon
Auto answer call

+ This application allows you to automatically answer a call after receiving an incoming telephone call. This is very useful when it is not possible to be distracted, to accept the call. + Allows the user to manually select timeout before catching machine automatically, convenient for users who are driving cars, taking care of children ... + Suppor…

Free 88 6.6

6.6 Users
rating
Download Chăm sóc trẻ em Chăm sóc trẻ em icon
Chăm sóc trẻ em

Ứng dụng cung cấp một số thông tin thiết yếu mà các bậc phụ huynh cần biết để có thể chăm sóc con mình một cách khoa học nhất, cũng như một số thông tin nên tránh, hay thông tin xử lý sự cố trong quá trình nuôi dạy trẻ

Free 51 8.6

8.6 Users
rating
Download Kokology - khám phá bản thân Kokology - khám phá bản thân icon
Kokology - khám phá bản thân

Kokology là những trò chơi trắc nghiệm tâm lí khám phá bản thân được thiết kế theo hình thức dễ tiếp cận cho người chơi, không những thế kokology giúp thư giãn đầu óc nhưng lại mang một kết quả tương đối đúng dựa vào những lời diễn giải khoa học. Ngoài ra có một số lưu ý: Nói ra suy nghĩ đầu tiên hiện ra tâm trí nhé Không nên cố đoán trước câu t…

Free 36 9

9 Users
rating

Summary:

BAKA APP has 5 apps available in Google Play.

BAKA APP first app (Barcode product lookup origin) was published 2 years ago and the last one (Flashlight) was published 1 year ago .

Android total downloads for BAKA APP apps sum 61500 (the most downloaded Barcode product lookup origin for Android).

The average users' rating for BAKA APP apps is 4.20/5.

Google Play categories distribution:

  • -1 apps in the category Communication
  • -1 apps in the category Entertainment
  • -1 apps in the category Health & Fitness
  • -1 apps in the category Shopping
  • -1 apps in the category Tools